Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Mae'r cyrsiau BOSS Tendro / GwerthwchiGymru newydd ar gael nawr!

BOSS

Os ydych yn chwilio am gymorth â unrhyw agwedd o'r broses gaffael, o asesu eich addasrwydd i dendro, dod o hyd i'r cyfle cywir a'r broses gais, i gofrestru gyda GwerthwchiGymru a gwneud y gorau o'r hyn sydd gan y safle i'w gynnig, gall y cyrsiau newydd hyn eich helpu.

Y cyrsiau newydd yw:

  • Caffael: cefndir a trosolwg
  • Caffael: pethau i'w hystyried wrth dod o hyd i gyfleoedd
  • Caffael: beth yw PQQ's a ITT's?
  • Caffael: Offer, Awgrymiadau a Thechnegau
  • Sut i gofrestru gyda GwerthwchiGymru
  • Gwneud y gorau o GwerthwchiGymru
  • Bidio ar y cyd a Cydweithredu

Mewngofnodwch i BOSS nawr i gael mynediad at y cyrsiau newydd hyn a byddwch yn well bos gyda BOSS!

 

Share this page: 
Conversion pixel