Canllawiau Blogio

Dylai fod thema fusnes neu entrepreneuriaeth i’r blogiau. Er enghraifft:

 • digwyddiad busnes neu rywbeth sydd yn y newyddion,
 • awgrymiadau neu gynghorion yn sgil eich profiad chi
 • disgrifiad o sut y bu i’ch busnes oresgyn her arbennig
 • egluro beth fyddech chi wedi’i wneud yn wahanol pe baech yn cael ail gyfle i ddechrau neu dyfu’ch busnes
 • Dylai’r pyst blogio fod yn ddiddorol i gynulleidfa fusnes gyffredinol, a ddim yn rhy dechnegol neu arbenigol
 • Dylai’r blogiau fod oddeutu 700 i 1000 o eiriau yn fras, ond os yw’ch erthygl yn fyrrach neu’n cynnwys llawer o luniau – mae’n bosibl y gallwn ei chynnwys.
 • Mae’n rhaid i’ch blog gael ei ysgrifennu mewn Cymraeg neu Saesneg clir.
 • Cyn belled â bod gennych yr hawl i ailgyhoeddi’r blog, gall blogiau fod wedi’u cyhoeddi mewn llefydd eraill. Gall blogiau fod yn newydd hefyd. 
 • Ni ddylai pyst blog fod yn hysbyseb i’ch busnes chi nag i unrhyw fusnes arall, ac ni ddylai chwaith fod yn hysbyseb i weithgareddau cymunedol fel codi arian a digwyddiadau cymdeithasol. Rydym yn fodlon cynnwys dolen i chi neu’ch busnes yn y post blog, ond dyna’r cyfan.
 • Ni fydd Busnes Cymru yn eich talu am eich erthygl.
 • Yn anffodus ni fydd pob blog a gynigir yn cael ei gyhoeddi ac ni fydd Busnes Cymru’n ymateb i bawb a anfonodd bost blog
 • Os yn briodol, rhowch ffynhonnell eich erthygl
 • Cofiwch roi llun wrth eich erthygl – gorau po fwyaf ei faint
 • Am resymau amlwg, ni allwn bostio blogiau sy’n beirniadu polisi Llywodraeth Cymru, neu sy’n agored wleidyddol eu naws
 • Cofiwch ddilyn rheolau arferol cwrteisi a pharch tuag at unrhyw un a allai fod yn darllen eich blog