Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cosy Corner Lounge

Bar coctel a agorwyd o'r newydd yw Cosy Corner Lounge wedi'i leoli ym Mhorthcawl, a'i redeg gan Sophie Thomas a'i gŵr.

Gyda phrofiad o redeg bariau coctel eraill ar draws De Cymru, penderfynodd Sophie gychwyn ei busnes ei hun yn y sector a daeth at Busnes Cymru am gefnogaeth.

Dechreuodd y cwmni adnewyddu'r adeilad yn gynnar yn 2016, gyda chefnogaeth a chyngor cynllunio busnes oddi wrth Busnes Cymru, ac agorwyd y Cosy Corner Lounge yn Awst, gan greu 11 swydd o fewn y gymuned leol.

 

Sut mae Busnes cymru wedi helpu Cosy Corner Lounge?

“Agorodd Busnes Cymru fy llygaid i lawer o agweddau gwahanol roedd angen i mi eu hystyried wrth sefydlu fy musnes, ac roedd eu cefnogaeth yn gymorth anhygoel.”
Sophie Thomas

 

Trodd Sophie yn y lle cyntaf at Busnes Cymru am gefnogaeth i ddatblygu ei chynllun busnes i roi sylfaen gref iddi ddefnyddio wrth geisio am gyllid i sefydlu'r busnes. Ar ôl y trafodaethau cyntaf gyda'i chynghorwr busnes i ddatblygu'r cynllun hwn, derbyniodd hi hefyd gyfarwyddyd a chyngor manwl ar feysydd allweddol eraill y busnes e.e. ymchwil marchnad, cyllid, recriwtio staff a datblygu contractau gweithiwr.

Wrth greu cynllun busnes mwy cydlynol, roedd Cosy Corner Lounge yn gallu sicrhau cyllid gan NatWest yn ogystal â chael budd o grantiau awdurdod lleol fel y grant ‘Kick Start’.

 

Y foment fwyaf balch mewn busnes mor belled

“Agor drysau'r adeilad am y tro cyntaf.”

Sophie Thomas

 

 

Prif Gynghorion i Entrepreneuriaid Uchelgeisiol

  1. Goramcangyfrifwch eich costau a thanamcangyfrifwch eich refeniw arfaethedig
  2. Dewis eich tîm yw un o'r pethau pwysicaf a wnewch chi! Gallent sicrhau neu dorri eich menter fusnes newydd
  3. Mae'n wych i wrando ar beth mae'ch cwsmeriaid yn dymuno cael ond yn bwysicach fyth i aros yn driw i ch'ch hunan a chredu yn eich cilfach marchnad
  4. Peidiwch â chymryd eich hun ormod o ddifrif
  5. Cymerwch foment i fyfyrio a bod yn falch o'ch cyflawniadau

Astudiaethau Achos

Conversion pixel