Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Y Diwydiannau Creadigol

Mae'r sector diwydiannau creadigol yn un o'r sectorau sy'n tyfu gyflymaf yng Nghymru. Mae'n cynnwys y diwydiannau canlynol:

 • hysbysebu a marchnata
 • pensaernïaeth 
 • crefftau
 • dylunio: cynnyrch, graffeg a dylunio ffasiwn
 • ffilm, teledu, fideo, radio a ffotograffiaeth
 • TG, meddalwedd (gan gynnwys gemau a chyfryngau digidol) a gwasanaethau cyfrifiadurol
 • cyhoeddi
 • amgueddfeydd, orielau a llyfrgelloedd
 • cerddoriaeth, celfyddydau gweledol a pherfformio  

Os ydy’ch busnes chi’n gweithio yn y meysydd uchod, mae’n bosib y gallwn eich helpu chi efo:

Fe allech hefyd fod yn gymwys ar gyfer cymorth gan:

 • Desg Creadigol Ewrop DU yng Nghymru – helpu sectorau diwylliannol, creadigol a chlyweledol yng Nghymru i gael gafael ar arian o Ewrop Creadigol
 • Sgrîn Cymru: y gwasanaeth lleoliad ffilm a theledu i Gymru, yn helpu i gysylltu cynyrchiadau gyda'r lleoliadau, y criw a’r cyfleusterau sydd eu hangen arnynt