Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Y Diwydiannau Creadigol

Mae'r sector diwydiannau creadigol yn un o'r sectorau sy'n tyfu gyflymaf yng Nghymru. Mae'n cynnwys y diwydiannau canlynol:

  • hysbysebu a marchnata
  • pensaernïaeth 
  • crefftau
  • dylunio: cynnyrch, graffeg a dylunio ffasiwn
  • ffilm, teledu, fideo, radio a ffotograffiaeth
  • TG, meddalwedd (gan gynnwys gemau a chyfryngau digidol) a gwasanaethau cyfrifiadurol
  • cyhoeddi
  • amgueddfeydd, orielau a llyfrgelloedd
  • cerddoriaeth, celfyddydau gweledol a pherfformio  

Os ydy’ch busnes chi’n gweithio yn y meysydd uchod, mae’n bosib y gallwn eich helpu chi efo:

Fe allech hefyd fod yn gymwys ar gyfer cymorth gan:

Desg Creadigol Ewrop DU yng Nghymru – helpu sectorau diwylliannol, creadigol a chlyweledol yng Nghymru i gael gafael ar arian o Ewrop Creadigol
 

Sgrîn Cymru: y gwasanaeth lleoliad ffilm a theledu i Gymru, yn helpu i gysylltu cynyrchiadau gyda'r lleoliadau, y criw a’r cyfleusterau sydd eu hangen arnynt


Cynyddu amrywiaeth o fewn diwydiant ffilm a theledu Cymru - mae Tîm y Sector Diwydiannau Creadigol o fewn Llywodraeth Cymru wedi bod yn ystyried amrywiaeth o fewn y diwydiant ffilm a theledu, canfod mwy yma.