Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cwellyn Arms

Mae’r Cwellyn Arms yn fwyty ac yn dafarn wledig draddodiadol â llety, sy’n nwylo teulu, yn Rhyd Ddu, sy’n llecyn syfrdanol wrth odre’r Wyddfa.

Mae’r busnes yn canolbwyntio ar ddarparu gwasanaeth sy’n ystyriol o gerddwyr ac mae’n fan poblogaidd i heicwyr yn Lôn Gwyrfai, Y Garn, Crib Nantlle a llwybr Rhyd Ddu i’r Wyddfa, sydd i gyd yn cychwyn ym mhentref Rhyd Ddu.

Roedd y perchnogion, Graham Bamber a’i deulu, yn wreiddiol yn berchnogion ar bedair siop lysiau ar hyd yr arfordir (Llanelwy, Prestatyn, Abergele a’r Rhyl) cyn prynu’r busnes fel adeilad adfeiliedig. “Fel adeiladwr yn ôl fy nghrefft, gallwn weld bod y lleoliad yn berffaith, a gallwn ddychmygu potensial yr eiddo yn y dyfodol.”

Ar ôl ailadeiladu'r busnes yn llwyr ac ehangu i gynnwys tŷ bwŷta, safle gwersylla, llety hunan ddarpar a chyffredinol, maent yn awr yn cyflogi 20 o staff ac yn chwilio am gyfleoedd newydd i ehangu bob amser.

 

Sut mae Busnes Cymru wedi helpu Cwellyn Arms?

“Y tŷ bwŷta a chegin newydd yw'r peth gorau a wnaethom erioed gyda help Busnes Cymru.”
Graham Bamber

 

Mae'r tŷ bwŷta a chegin newydd wedi cael effaith ryfeddol ar ein busnes, diolch i help Busnes Cymru.

Roedd Busnes Cymru wedyn yn gallu darparu cyngor, cefnogaeth a chyfarwyddyd i wireddu'r weledigaeth hon a datblygu'r busnes mewn ffordd gynaliadwy – gan sicrhau yn y pen draw gyllid i gyllido'r prosiect.

“Mae'r tŷ bwŷta a chegin newydd wedi cael effaith ryfeddol ar ein busnes, diolch i help Busnes Cymru. Mae ein trosiant wedi cynyddu o 25% a dod â'r busnes i mewn i'r unfed ganrif ar hugain – a'n galluogi i gyflawni'r twf angenrheidiol i ddangos gwir botensial y Cwellyn Arms.” – Graham Bamber

 

Y foment fwyaf balch mewn busnes

Tri uchafbwynt:

1. Cwblhau'r adnewyddu ac estyn ar ôl gweithio cyhyd a mor galed arno dros gymaint o flynyddoedd.
2. Roedd dros 2m ymweliad ar safle gwe'r busnes ar ôl i'r gwaith gael ei gwblhau.
3. Rydyn ni yn awr yn gallu denu staff mwy profiadol, medrus, diolch i'n cyfleusterau modern.

 

 

Prif Gynghorion i Entrepreneuriaid uchelgeisiol

  1. Byddwch yn gyfarwydd â'ch marchnad
  2. Dewiswch eich lleoliad yn dda
  3. Byddwch yn barod i weithio'n galed
  4. Peidiwch ag ildio
  5. Daliwch i fod yn ymrwymediig
Conversion pixel