Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cyllid a chymorth ariannol

Help i gael hyd i gymorth a chyllid ar yr adeg gywir i'ch busnes chi

Ffoniwch ein Llinell Gymorth Gwybodaeth Busnes ar 03000 6 03000
Mae amryw ffyrdd o annog eich cwsmeriaid i dalu ar amser. Fodd bynnag, er gwaethaf eich ymdrechion, efallai y byddwch yn gweld bod rhai yn talu'n hwyr o hyd.
Sticky: Nac ydw
Gall cyfrifwyr gynnig amrywiaeth o wasanaethau i'ch busnes, o gadw cofnodion sylfaenol i gyngor busnes arbenigol.
Sticky: Nac ydw
Crynodeb ydy cyfrif elw a cholled o drafodion busnes dros gyfnod o amser penodol, sef 12 mis fel arfer. Trwy ddidynnu’r cyfanswm gwariant o’r cyfanswm incwm, bydd yn dangos ar y ‘llinell isaf’ a wnaeth eich cwmni elw neu golled ar ddiwedd y cyfnod hwnnw.  
Sticky: Nac ydw
Cewch ganfod pa gynlluniau fyddai'n addas ar eich cyfer chi trwy ddarparu gwybodaeth sylfaenol am eich busnes, yn cynnwys ei leoliad a pha fath o fusnes ydyw. 
Sticky: Nac ydw
Os ydych yn chwilio am gyllid pellach i'ch busnes, gallwn helpu.
Sticky: Nac ydw
Conversion pixel