Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Ariannu a chyllido - cymorth busnes a chanfyddwr cyllid

Os ydych yn chwilio am gyllid pellach i'ch busnes, gallwn helpu.
Sticky: Nac ydw
Cewch ganfod pa gynlluniau fyddai'n addas ar eich cyfer chi trwy ddarparu gwybodaeth sylfaenol am eich busnes, yn cynnwys ei leoliad a pha fath o fusnes ydyw. 
Sticky: Nac ydw
Conversion pixel