Adeiladu

Yng Nghymru, mae tua 13,000 o gwmnïau’n rhan o’r sector adeiladu sy’n cyflogi tua 112,000 o bobl – popeth o swyddi adeiladu traddodiadol ‘ar y safle’ i ‘wasanaethau proffesiynol’ fel cynllunwyr, penseiri a thirfesurwyr.

Os ydych chi’n fusnes sy’n gweithredu yn y sector, yna mae’n bosibl y gallwn eich helpu.

Dyfodol Adeiladu Cymru

Roedd Dyfodol Adeiladu Cymru yn fenter unigryw wedi’i hariannu’n llwyr gan Lywodraeth Cymru a Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) ac roedd yn cefnogi twf yn y diwydiant adeiladu yng Nghymru.

Daeth rhaglen lwyddiannus Dyfodol Adeiladu Cymru i ben ym mis Mawrth 2019 ar ôl pum mlynedd.  Mae cymorth a gwybodaeth gyffredinol am fusnes ar gael drwy Busnes Cymru, ac mae cymorth a gwybodaeth am adeiladu yn benodol ar gael gan CITB.

Cysylltwch â ni i gael y diweddaraf

Cysylltu â ni

I gael rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael ar gyfer y Sector Adeiladu, cysylltwch â Busnes Cymru neu ewch i wefan CITB

Adeiladu - Busnes Cymru

Gall Busnes Cymru roi help cyffredinol i chi ynghylch amrywiaeth eang o faterion, yn eu plith:

I gael rhagor o wybodaeth am Busnes Cymru, ffoniwch 03000 6 03000.