Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Adeiladu

Yng Nghymru, mae tua 13,000 o gwmnïau’n rhan o’r sector adeiladu sy’n cyflogi tua 112,000 o bobl – popeth o swyddi adeiladu traddodiadol ‘ar y safle’ i ‘wasanaethau proffesiynol’ fel cynllunwyr, penseiri a thirfesurwyr.

Os ydych chi’n fusnes sy’n gweithredu yn y sector, yna mae’n bosibl y gallwn eich helpu.

Dyfodol Adeiladu Cymru (CFW)

Mae Dyfodol Adeiladu Cymru (CFW) yn fenter a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) er mwyn helpu diwydiant adeiladu Cymru i dyfu.

Mae’r rhaglen yn cynnig help wedi’i dargedu i gwmnïau adeiladu allu canolbwyntio ar faterion sy’n effeithio’n benodol ar y sector.  Mae’n cynnig help arbenigol sydd wedi’i deilwra’n arbennig; gall eich helpu i dyfu’ch busnes, i gynhyrchu mwy, i fod yn fwy cystadleuol ac i fod hyd yn oed yn fwy llwyddiannus yn y dyfodol.

Mae’r help y mae Dyfodol Adeiladu Cymru yn ei gynnig ar gael ar ffurf sesiynau 1-wrth-1, cymwysterau Arwain a Rheoli, ffynonellau, gweithdai a digwyddiadau.

I ddarganfod â ydych chi’n gymwys, ewch i Dyfodol Adeiladu Cymru.

Gallwch gofrestru i gael cylchlythyr Dyfodol Adeiladu Cymru.

Adeiladu – Busnes Cymru

Gall Busnes Cymru roi help cyffredinol i chi ynghylch amrywiaeth eang o faterion, yn eu plith:

I gael rhagor o wybodaeth am Busnes Cymru, ffoniwch 03000 6 03000

 

 

Conversion pixel