Gwyddorau bywyd

Rydym yn darparu cymorth i fusnesau’r sector gwyddorau bywyd sy’n gweithio yn y meysydd canlynol:

  • biotechnoleg
  • technoleg feddygol
  • cynhyrchion fferyllol
  • diagnosteg
  • meddyginiaeth atffurfio
  • niwrowyddoniaeth
  • e-iechyd

Os ydy’ch busnes chi’n gweithio yn y meysydd uchod, mae’n bosib y gallwn eich helpu chi efo:

Fe allech hefyd fod yn gymwys ar gyfer ein cyllid busnes, yn ddibynnol ar argaeledd.