Defnydd o gwcis ar y wefan

Mae Busnes Cymru yn defnyddio ffeiliau data bach sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur o’r enw ‘cwcis’. Mae'r rhan fwyaf o wefannau mawr yn gwneud hyn. Maen nhw’n ein helpu ni i wella’r profiad o'r wefan i chi. Mae gwybodaeth ynghylch pam rydym yn eu defnyddio a sut i reoli eu defnydd ar gael ar ein tudalen cwcis.

Mae unrhyw wybodaeth rydym yn ei chasglu’n cael ei defnyddio i wneud y canlynol:

  • gwella cynnwys a chynllun y wefan
  • cysylltu â chi (gyda’ch caniatâd) i ymateb i adborth
  • cysylltu â chi drwy ein cylchlythyrau i anfon gwybodaeth atoch chi am gefnogaeth bosib i’ch busnes, a newyddion cysylltiedig

Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth â sefydliadau eraill at ddibenion marchnata, ymchwil i’r farchnad na masnachol ac nid ydym yn anfon eich gwybodaeth bersonol ymlaen i unrhyw wefan arall.

Mynegai o’r cwcis sy’n cael eu defnyddio ar y wefan yma

Universal Analytics

Google Analytics

Cookie control widget

AddThis

Cwcis Drupal

Defnyddwyr dilys Drupal

Cwcis Ymgyrch Sefydlu 

Cwcis Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein (BOSS)

Cwcis Bwyd a Diod

Cwcis Helo Blod

Cwcis Ymgyrch Allforio 

Cyflymu Cymru i Fusnesau

Cwcis Porth Sgiliau

 

Universal Analytics

 

Enw'r Cwci

Disgrifiad

_ga

Mae hwn yn ein helpu ni i gyfrif faint o bobl sy’n ymweld â gwefan LLYW.CYMRU drwy dracio ydych chi wedi ymweld o’r blaen

_gat

Defnyddir i reoli cyfradd y ceisiadau am weld tudalennau

 

Google Analytics

Enw'r Cwci

Disgrifiad

_utma

Fel _ga, mae hwn yn rhoi gwybod i ni os ydych chi wedi ymweld o’r blaen, fel ein bod yn gallu cyfrif faint o’n hymwelwyr ni sy’n newydd i LLYW.CYMRU neu i dudalen benodol

_utmb

Mae hwn yn gweithio gydag _utmc i gyfrif cyfartaledd yr amser rydych chi’n ei dreulio ar LLYW.CYMRU

_utmc

Mae hwn yn gweithio gydag _utmb i gyfrif pryd rydych chi’n cau eich porwr

_utmz

Mae hwn yn dweud wrthych chi sut rydych chi wedi cyrraedd LLYW.CYMRU (er enghraifft, o wefan arall neu beiriant chwilio)

 

Teclyn rheoli cwcis

Enw'r Cwci

Disgrifiad

business-wales_cookiecontrol

Mae’n cadw eich dewisiadau rheoli cwcis. Mae hwn wedi’i osod bob amser

 

AddThis

Enw'r Cwci

Disgrifiad

__atuvc

Mae’n cael ei ddefnyddio gan y botymau rhannu cymdeithasol AddThis
 

__atuvs

Mae’n cael ei ddefnyddio gan y botymau rhannu cymdeithasol AddThis

 

Cwcis Drupal

Enw'r Cwci

Disgrifiad

has_js

Mae Drupal yn defnyddio'r cwci yma i ddynodi a yw porwr yr ymwelydd wedi galluogi JavaScript ai peidio

 

Defnyddwyr dilys Drupal

Enw'r Cwci

Disgrifiad

SESS*

Cwci sesiwn i storio sesiwn defnyddiwr dilys

drupal.tabledrag.showweight

Mae’n gosod a oes modd llusgo eitemau bwrdd

drupal.visitor.s8080_localisation_unitary_authority

Mae’n storio’r awdurdod unedol sydd wedi’i osod gan y defnyddiwr yn yr adran ‘Fy Musnes Cymru’

Drupal.toolbar.collapsed

Mae’n storio’r dewisiadau i ddymchwel y ddewislen weinyddol

 

 

Cwcis Ymgyrch Sefydlu

Enw'r Cwci

Disgrifiad

_fbp , fr and tr

Rydyn ni’n defnyddio Pixels Facebook i gefnogi tracio trawsnewid, at ddibenion optimeiddio ac ailfarchnata. Am wybodaeth am sut i optio allan ewch i:

https://www.facebook.com/help/568137493302217

ads/ga-audiences

 

Rydyn ni’n defnyddio Pixel Google Ads i gefnogi tracio trawsnewid, at ddibenion optimeiddio ac ailfarchnata. Gallwch optio allan drwy https://adssettings.google.com

 

MUID/ MUID B

Rydyn ni’n defnyddio pixel (Microsoft Advertising) Bing Universal Event Tracking (UET) i ailfarchnata defnyddwyr gwefan ac i gefnogi tracio ac optimeiddio. I reoli eich dewisiadau Microsoft, ewch i https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings

 

bcookie/ BizoID/ bscookie/ lidc / UserMatchHistory

Tagiau LinkedIn Insight – Tagiau JavaScript ysgafn yw’r rhain sy’n darparu tracio trawsnewid, aildargedu, a dadansoddeg gwe ar gyfer ymgyrchoedd marchnata LinkedIn. I reoli eich dewisiadau LinkedIn, ewch i https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

 

 

 

Cwcis Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein

Enw'r Cwci

Disgrifiad

BNIS_x-bni-jas and x-bni-ja

Atal DDoS ar gyfer y sesiwn porwr.

MoodleSession

Cwci sesiwn hanfodol yw hwn. Mae’n rhaid i chi ganiatáu’r cwci hwn yn eich porwr i sicrhau parhad ac i barhau wedi’ch mewngofnodi wrth bori’r safle.

__adal_ca

Mae cwci Adalyzer yn storio data ymgyrch/ffynhonnell draffig, at ddibenion gallu gweld pa ymgyrch hysbysebu a ddenodd defnyddiwr i ymweld â’n safle.

__adal_cw

Mae cwcis Adalyzer yn storio data stamp amser ymweliadau, at ddibenion clymu digwyddiadau trosi yn ôl gydag ymweliadau cynt.

__adal_id

Mae cwci Adalyzer yn storio hunaniaeth y ddyfais (a gynhyrchir), er mwyn adnabod dyfais yn unigryw.

_fbp Rydym yn defnyddio Picseli Facebook i gefnogi olrhain trosi, at ddibenion optimeiddio ac ail-farchnata. Am wybodaeth am sut i optio allan, ewch i:
https://www.facebook.com/help/568137493302217
 
_ga Mae hyn yn ein helpu i gyfrif faint o bobl sy’n ymweld â BOSS drwy olrhain a ydych chi wedi ymweld o’r blaen.

 

 

Cwcis Bwyd a Diod

Enw’r cwci Disgrifiad
_fbp , fr and tr Rydym yn defnyddio Picseli Facebook i gefnogi olrhain trosi, at ddibenion optimeiddio ac ail-farchnata. Am wybodaeth am sut i optio allan, ewch i:
https://www.facebook.com/help/568137493302217

 

 

Cwcis Helo Blod

Enw'r cwci Disgrifiad
_fbp , fr and tr Rydym yn defnyddio Picseli Facebook i gefnogi olrhain trosi, at ddibenion optimeiddio ac ail-farchnata. Am wybodaeth am sut i optio allan, ewch i:
https://www.facebook.com/help/568137493302217

 

 

Cwcis Ymgyrch Allforio 

Enw'r CwciEnw'r Cwci Disgrifiad
bcookie/ BizoID/ bscookie/ lidc / UserMatchHistory Tagiau LinkedIn Insight – Tagiau JavaScript ysgafn yw’r rhain sy’n darparu tracio trawsnewid, aildargedu, a dadansoddeg gwe ar gyfer ymgyrchoedd marchnata LinkedIn. I reoli eich dewisiadau LinkedIn, ewch i https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
MUID/ MUID B  Rydym yn defnyddio'r picsel (Microsoft Advertising) Bing Universal Event Tracking (UET) i ailfarchnata i  ddefnyddwyr  y wefan ac i gefnogi olrhain ac optimeiddio. I reoli eich dewisiadau Microsoft, ewch i https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings
ads/ga-audiences  Rydym yn defnyddio'r Picsel Google Ads i gefnogi olrhain trosi, at ddibenion optimeiddio ac ail-farchnata. Gallwch optio allan yma  https://adssettings.google.com
Doubleclick  Mae DoubleClick yn wasanaeth hysbysebu ar-lein a ddarperir gan Google. Mae'r gwasanaeth yn galluogi gwefannau i arddangos hysbysebion ar wefannau, a hysbysebwyr i reoli pa mor aml mae hysbysebion yn cael eu dangos i ddefnyddwyr. Gallwch optio allan yma https://adssettings.google.com/

 

 

Cyflymu Cymru i Fusnesau

Cwcis Parti Cyntaf

Enw    Disgrifiad 
rl_cookie_test* Mae hwn yn cael ei ddefnyddio i weld a ydy cwcis wedi cael eu galluogi ar y porwr.
rl_visitor_history Mae hwn yn ID sy’n cael ei ddefnyddio i briodoli digwyddiadau sgwrsio.
sifi_user_id Mae hwn yn ID sy’n cael ei ollwng gan Simpli.fi. Os nad yw hwn yn bresennol, bydd Capture JS yn gollwng y cwci gydag ID a fydd wedi cael ei nôl o Simpli.fi (sef ID defnyddiwr y gwerthwr).

Cwcis Trydydd Parti

Enw Disgrifiad
RlocalOptOut Mae’r cwci hwn yn dangos bod y defnyddiwr wedi optio allan o gael ei dracio, a bydd ei bresenoldeb yn atal ymgychwyn Capture JS yn gyffredinol. Mae modd gosod y cwci hwn drwy fynd i’n dolen optio allan.
sifi_user_id Mae hwn yn ID sy’n cael ei ollwng gan Simpli.fi. Os nad yw hwn yn bresennol, bydd Capture JS yn gollwng y cwci gydag ID a fydd wedi cael ei nôl o Simpli.fi (sef ID defnyddiwr y gwerthwr).
test* Mae hwn yn cael ei ddefnyddio i weld a ydy cwcis wedi cael eu galluogi ar gyfer parthau trydydd parti ar y porwr.
visitor_id Mae hwn yn ID sy’n cael ei ddefnyddio i briodoli ymweliad i bicsel argraffedig.

* Bydd y cwcis hyn yn bresennol ni waeth pa breifatrwydd mae’r ymwelydd wedi’i ddewis.


Storio Sesiwn
Storio Sesiwn Parti Cyntaf

Enw     Disgrifiad
capturePrivacyNotice* Bydd hwn yn stopio Capture JS rhag dangos y faner preifatrwydd ar ôl i’r defnyddiwr glicio Gwrthod.
RLEU* Mae hwn yn fflag i ddangos a yw’r ymwelydd o’r UE / DU. Fydd CaptureCode ddim yn rhedeg pan fydd ymwelydd o’r fath ar wefan cleient heb fod yn yr UE.
RlocalSessionOptOut* Mae hwn yn cael ei ddefnyddio i storio gwerth cwci "RlocalOptOut" i chwilio’n gyflymach wrth lywio ar dudalennau dilynol.
rl_capture_post_url* Mae hwn yn cael ei ddefnyddio i atal tracio CVTs/Digwyddiadau Gwe dyblyg ar ôl cyflwyno ffurflen.
rl_on_click_deferred_cvts* Mae hwn yn cael ei ddefnyddio i storio data CVT/Digwyddiadau Gwe dros dro pan na fydd modd ei anfon ar unwaith i’r API.
rl_storage_test* Mae hwn yn cael ei ddefnyddio i weld a ydy storio ar y we wedi cael ei alluogi ar y porwr.
THIRD_PARTY_COOKIE_ACCESS_DENIED* Mae hwn yn cael ei ddefnyddio i atal dyblygu metrigau pan fydd cwcis trydydd parti yn cael eu hanalluogi.
THIRD_PARTY_WEB_STORAGE_ACCESS_DENIED*     Mae hwn yn cael ei ddefnyddio i atal dyblygu metrigau pan fydd storio ar y we trydydd parti wedi cael ei analluogi.


Storio Sesiwn Trydydd Parti

Enw    Disgrifiad
test* Mae hwn yn cael ei ddefnyddio i weld a ydy storio ar y we wedi cael ei alluogi ar gyfer parthau trydydd parti ar y porwr.


Storio Sesiwn Parti Cyntaf a Thrydydd Parti
Mae'r eitemau hyn yn cael eu dyblygu ar draws storio sesiwn parti cyntaf a thrydydd parti am resymau cydnawsedd porwr.

Enw    Disgrifiad
rl_campaign* Mae hwn yn cael ei ddefnyddio i gynnal data ymgyrch ar gyfer y sesiwn gyfredol.

* Bydd yr eitemau hyn yn bresennol ni waeth pa breifatrwydd mae’r ymwelydd wedi’i ddewis.
 

Storio Lleol
Sylwch fod pryd daw’r eitemau hyn i ben yn dibynnu ar osodiadau preifatrwydd y porwr.

Storio Lleol Parti Cyntaf

Enw   Disgrifiad
captureImpliedConsentNotice Bydd hwn yn stopio Capture JS rhag dangos y faner caniatâd dealledig ar ôl i’r defnyddiwr glicio’r botwm X. Mae hwn yn endid ar wahân i’r faner preifatrwydd.
capturePrivacyNotice Bydd hwn yn stopio Capture JS rhag dangos y faner preifatrwydd ar ôl i’r defnyddiwr glicio Derbyn. Sylwch ar y gwahaniaeth rhwng yr un allwedd mewn sesiwn storio.
capture_base_site_id* Mae hwn yn cael ei ddefnyddio i gadw golwg ar ba ID safle sy'n rhedeg ar y dudalen, ac mae'n cael ei ddefnyddio'n bennaf ar gyfer cleientiaid sy'n rhedeg mwy nag un ID safle ar yr un parth.
capture_override_site_id* Bydd ID safle disodli yn cael blaenoriaeth dros ID y safle sylfaen. Bydd hwn yn cael ei ddefnyddio’n bennaf ar gyfer cleientiaid sy’n rhedeg mwy nag un ID safle ar yr un parth.
rl_initial_page_uri* Dyma URL gwefan y cleient yr oedd yr ymwelydd wedi glanio arno i ddechrau.
rl_initial_referrer* Dyma’r cyfeiriwr a ddaeth â’r ymwelydd i wefan y cleient i ddechrau. Mae’r gwerthoedd "rl_initial_" yn cael eu defnyddio pan na fydd Capture JS yn cael cyfle i ymgychwyn ar y dudalen lanio (ee mae’r faner preifatrwydd yn cael ei hanwybyddu, mae’r defnyddiwr yn newid tudalennau’n rhy gyflym, ac ati).
rl_last_known_activity_at* Mae rhai eitemau’n berthnasol am gyfnod cyfyngedig. Mae hwn yn cael ei ddefnyddio i weld a yw’r ffenestr honno ar agor.
rl_os* Mae hwn yn cael ei ddefnyddio i gadw OS y defnyddiwr at ddibenion metrig.

 

Storio Lleol Trydydd Parti

Enw    Disgrifiad
test* Mae hwn yn cael ei ddefnyddio i weld a ydy storio ar y we wedi cael ei alluogi ar gyfer parthau trydydd parti ar y porwr.

 

Storio Lleol Parti Cyntaf a Thrydydd Parti
Mae'r eitemau hyn yn cael eu dyblygu ar draws storio lleol parti cyntaf a thrydydd parti am resymau cydnawsedd porwr.

Allwedd   Disgrifiad
bot_type Nid yw’r hen eitem hon yn cael ei defnyddio heddiw.
history_campaign Mae hwn yn cael ei ddefnyddio i storio data ymgyrch yr ymweliad cyfredol.
history_referrer_type Mae hwn yn cael ei ddefnyddio i storio’r math o gyfeiriwr a gyfeiriodd yr ymwelydd at safle’r cleient (ee UNIONGYRCHOL, CHWILIO, ac ati).
last_activity_at Mae rhai eitemau’n berthnasol am gyfnod cyfyngedig. Mae hwn yn cael ei ddefnyddio i weld a yw’r ffenestr honno ar agor.
override_site_id* Bydd ID safle disodli yn cael blaenoriaeth dros ID y safle sylfaen. Bydd hwn yn cael ei ddefnyddio’n bennaf ar gyfer cleientiaid sy’n rhedeg mwy nag un ID safle ar yr un parth.
sifi_user_id Mae hwn yn ID sy’n cael ei ollwng gan Simpli.fi. Os nad yw hwn yn bresennol, bydd Capture JS yn gollwng y cwci gydag ID a fydd wedi cael ei nôl o Simpli.fi (sef ID defnyddiwr y gwerthwr).
visitor_id Mae hwn yn ID sy’n unigryw i’r ymwelydd. Sylwch y bydd gan yr un ymwelydd ID gwahanol ar gyfer safle’r cleient.
visit_id Mae hwn yn ID ar gyfer y sesiwn ymweld gyfredol, sy’n gallu para rhwng 30 munud a chyfnod amhenodol.

* Bydd yr eitemau hyn yn bresennol ni waeth pa breifatrwydd mae’r ymwelydd wedi’i ddewis.

 

Cwcis Porth Sgiliau

Enw’r Cwci Disgrifiad
user-id Mae hwn yn rhoi gwybod i ni os ydych chi'n ymweld â’r dudalen am y tro cyntaf ac mae’n rhoi dynodwr unigryw i ni sy’n ddi-enw ac yn cael ei gynhyrchu ar hap, ac yn cael ei gadw am hyd at flwyddyn.
user-id-v2 Mae hwn yn rhoi gwybod i ni os ydych chi wedi dychwelyd i'r un dudalen we ac mae’n rhoi dynodwr unigryw i ni sy’n ddi-enw ac yn cael ei gynhyrchu ar hap, ac yn cael ei gadw am hyd at flwyddyn.
sa-camp-* Mae hwn yn olrhain dynodwr ymgyrch a deunydd creadigol sy'n dilyn lle mae defnyddiwr yn edrych neu glicio ar hysbysebion. Gellir ei arbed am hyd at 90 diwrnod.
sa_aid_pv Mae hwn yn storio dynodwr hysbysebu o fewn hysbyseb y cliciwyd arno yn ddiweddar ac fe'i arbedir am hyd at awr.