Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Defnydd o gwcis ar y wefan

Mae Busnes Cymru yn defnyddio ffeiliau data bach sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur o’r enw ‘cwcis’. Mae'r rhan fwyaf o wefannau mawr yn gwneud hyn. Maen nhw’n ein helpu ni i wella’r profiad o'r wefan i chi. Mae gwybodaeth ynghylch pam rydym yn eu defnyddio a sut i reoli eu defnydd ar gael ar ein tudalen cwcis.

Mae unrhyw wybodaeth rydym yn ei chasglu’n cael ei defnyddio i wneud y canlynol:

  • gwella cynnwys a chynllun y wefan
  • cysylltu â chi (gyda’ch caniatâd) i ymateb i adborth
  • cysylltu â chi drwy ein cylchlythyrau i anfon gwybodaeth atoch chi am gefnogaeth bosib i’ch busnes, a newyddion cysylltiedig

Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth â sefydliadau eraill at ddibenion marchnata, ymchwil i’r farchnad na masnachol ac nid ydym yn anfon eich gwybodaeth bersonol ymlaen i unrhyw wefan arall.

Mynegai o’r cwcis sy’n cael eu defnyddio ar y wefan yma

Universal Analytics

Google Analytics

Cookie control widget

AddThis

Cwcis Drupal

Defnyddwyr dilys Drupal

Cwcis Ymgyrch Sefydlu 

Cwcis Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein (BOSS)

Gwerthwchi Cymru

 

Universal Analytics

 

Enw'r Cwci

Disgrifiad

_ga

Mae hwn yn ein helpu ni i gyfrif faint o bobl sy’n ymweld â gwefan LLYW.CYMRU drwy dracio ydych chi wedi ymweld o’r blaen.

_gat

Defnyddir i reoli cyfradd y ceisiadau am weld tudalennau

 

Google Analytics

Enw'r Cwci

Disgrifiad

_utma

Fel _ga, mae hwn yn rhoi gwybod i ni os ydych chi wedi ymweld o’r blaen, fel ein bod yn gallu cyfrif faint o’n hymwelwyr ni sy’n newydd i LLYW.CYMRU neu i dudalen benodol.

_utmb

Mae hwn yn gweithio gydag _utmc i gyfrif cyfartaledd yr amser rydych chi’n ei dreulio ar LLYW.CYMRU

_utmc

Mae hwn yn gweithio gydag _utmb i gyfrif pryd rydych chi’n cau eich porwr

_utmz

Mae hwn yn dweud wrthych chi sut rydych chi wedi cyrraedd LLYW.CYMRU (er enghraifft, o wefan arall neu beiriant chwilio)

 

Teclyn rheoli cwcis

Enw'r Cwci

Disgrifiad

business-wales_cookiecontrol

Mae’n cadw eich dewisiadau rheoli cwcis. Mae hwn wedi’i osod bob amser.

 

AddThis

Enw'r Cwci

Disgrifiad

__atuvc

Mae’n cael ei ddefnyddio gan y botymau rhannu cymdeithasol AddThis
 

__atuvs

Mae’n cael ei ddefnyddio gan y botymau rhannu cymdeithasol AddThis

 

Cwcis Drupal

Enw'r Cwci

Disgrifiad

has_js

Mae Drupal yn defnyddio'r cwci yma i ddynodi a yw porwr yr ymwelydd wedi galluogi JavaScript ai peidio.

 

Defnyddwyr dilys Drupal

Enw'r Cwci

Disgrifiad

SESS*

Cwci sesiwn i storio sesiwn defnyddiwr dilys

drupal.tabledrag.showweight

Mae’n gosod a oes modd llusgo eitemau bwrdd

drupal.visitor.s8080_localisation_unitary_authority

Mae’n storio’r awdurdod unedol sydd wedi’i osod gan y defnyddiwr yn yr adran ‘Fy Musnes Cymru’

Drupal.toolbar.collapsed

Mae’n storio’r dewisiadau i ddymchwel y ddewislen weinyddol

 

 

Cwcis Ymgyrch Sefydlu

Enw'r Cwci

Disgrifiad

_fbp , fr and tr

Rydyn ni’n defnyddio Pixels Facebook i gefnogi tracio trawsnewid, at ddibenion optimeiddio ac ailfarchnata. Am wybodaeth am sut i optio allan ewch i:

https://www.facebook.com/help/568137493302217

ads/ga-audiences

 

Rydyn ni’n defnyddio Pixel Google Ads i gefnogi tracio trawsnewid, at ddibenion optimeiddio ac ailfarchnata. Gallwch optio allan drwy https://adssettings.google.com

 

MUID/ MUID B

Rydyn ni’n defnyddio pixel (Microsoft Advertising) Bing Universal Event Tracking (UET) i ailfarchnata defnyddwyr gwefan ac i gefnogi tracio ac optimeiddio. I reoli eich dewisiadau Microsoft, ewch i https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings

 

bcookie/ BizoID/ bscookie/ lidc / UserMatchHistory

Tagiau LinkedIn Insight – Tagiau JavaScript ysgafn yw’r rhain sy’n darparu tracio trawsnewid, aildargedu, a dadansoddeg gwe ar gyfer ymgyrchoedd marchnata LinkedIn. I reoli eich dewisiadau LinkedIn, ewch i https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

 

 

 

Cwcis Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein

Enw’r Cwci

Disgrifiad

BNIS_x-bni-jas and x-bni-ja

yn ymwneud ag atal DDOS ac ati. Mae’r rhain yn gyfyngedig i is-barth rhaglen BOSS ac yn para am y sesiwn pori yn unig.

MoodleSession

Mae hwn yn gyfyngedig i is-barth rhaglen BOSS ac yn para am y sesiwn pori yn unig i gynorthwyo gyda diogelwch.

__adal_ca, __adal_cw and __adal_id

gan Azure AD, yn berthnasol i barth .llyw.cymru gyda chyfnodau o 6 mis, 5 diwrnod a 2 flynedd

_fbp

Fe'i ddefnyddir gan Facebook i gyflwyno cyfres o gynhyrchion hysbysebu fel cynnig amser real (RTB) gan hysbysebwyr trydydd parti. Prif bwrpas y cwci hwn yw: Targedu/Hysbysebu. Ceir rhagor o wybodaeth am optio allan o dderbyn o hysbysebion wedi'u targedu gan Facebook yma: https://en-gb.facebook.com/help/568137493302217

_ga

Cwci tracio Google Analytics - mae dwy gyfres, un ar gyfer parth .llyw.cymru ac un ar gyfer parth busnescymru.llyw.cymru, ac mae gan y ddwy yma gyfnod o 2 flynedd.

Conversion pixel