Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Deunyddiau a gweithgynhyrchu uwch

Rydym yn cefnogi busnesau deunyddiau a gweithgynhyrchu uwch sy’n gweithio yn y meysydd canlynol:

  • awyrofod ac amddiffyn
  • technolegau modurol
  • gweithgynhyrchu gwerth uchel
  • diwydiannau sylfaen

Os ydy’ch busnes chi’n gweithio yn y meysydd uchod, mae’n bosib y gallwn eich helpu chi efo:

Gallech fod yn gymwys ar gyfer ein cymorth ariannol, yn ddibynnol ar argaeledd 

Mae’r Cyfeirlyfr Deunyddiau Gweithgynhyrchu Uwch yng ngogledd Cymru ar gael yma.

Dysgwch am Raglen Rheoli Darbodus Toyota

Caiff busnesau yn y sector Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch dysgu mwy am Reoli Darbodus mewn cyfres o gyrsiau deuddydd yn Toyota, Glannau Dyfrdwy.

Bydd y cwrs yn dangos i arweinwyr sefydliadau sut i wireddu gwelliannau o ran diogelwch, ansawdd, cynhyrchiant a chost trwy ddefnyddio System Gynhyrchu Toyota (“y System”) ac Ymddygiadau Arweinyddiaeth Dull Toyota

 

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 03000 6 03000