Deunyddiau a gweithgynhyrchu uwch

Rydym yn cefnogi busnesau deunyddiau a gweithgynhyrchu uwch sy’n gweithio yn y meysydd canlynol:

  • awyrofod ac amddiffyn
  • technolegau modurol
  • gweithgynhyrchu gwerth uchel
  • diwydiannau sylfaen

Os ydy’ch busnes chi’n gweithio yn y meysydd uchod, mae’n bosib y gallwn eich helpu chi efo:

Gallech fod yn gymwys ar gyfer ein cymorth ariannol, yn ddibynnol ar argaeledd.

Mae'r Cyfeirlyfr Deunyddiau Gweithgynhyrchu Uwch yng ngogledd Cymru are gael yma.

Rhaglen Rheoli Darbodus Toyota

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig cyfle i fusnesau yng Nghymru sydd o fewn y sector Deunyddiau a Gweithgynhyrchu uwch, yn bennaf, i gymryd rhan mewn Rhaglen Rheoli Darbodus Toyota a mynychu gweithdy diwrnod a hanner yng Nghanolfan Rheoli Darbodus Toyota ac i ddilyn, y posibilrwydd o 3 diwrnod o gefnogaeth ddiagnostig gan Toyota.

Bydd y cwrs yn dangos i arweinwyr sefydliadau sut i wireddu gwelliannau o ran diogelwch, ansawdd, cynhyrchiant a chost trwy ddefnyddio System Gynhyrchu Toyota (“y System”) ac Ymddygiadau Arweinyddiaeth Dull Toyota.

Bydd technegau efelychu, sylwebaeth yn y gweithle a thrafodaeth gyda Rheolwyr Toyota’n gymorth i fynychwyr ddeall elfennau allweddol y System a sut mae sicrhau fod hyn yn cael ei roi ar waith yn effeithiol. Bydd y mynychwyr hefyd yn dod i ddeall camau’r broses, y materion strategol allweddol a’u rôl hwy o ran arwain y trawsffurfiad darbodus.

Gyda chymorth 50% Llywodraeth Cymru, cost y gweithdy yw £378 (+ TAW) y pen. Mae cefnogaeth diagnostig yn cael ei dalu’n llwyr gan Lywodraeth Cymru.

Cyfyngir nifer yr unigolion i 3-4 o unrhyw gwmni, fesul sesiwn (darperir cinio, a phryd min nos ar ddiwrnod cyntaf o’r gweithdy).

Am fanylion pellach, dyddiadau cyrsiau ac i fynegi diddordeb mewn mynychu, anfonwch e-bost at ein tîm TLMP: TLMC@llyw.cymru

Cliciwch yma i ddysgu mwy am gysyniadau ac egwyddorion Darbodus.

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 03000 6 03000