Rydym yn cefnogi busnesau deunyddiau a gweithgynhyrchu uwch sy’n gweithio yn y meysydd canlynol:

  • awyrofod ac amddiffyn
  • technolegau modurol
  • gweithgynhyrchu gwerth uchel
  • diwydiannau sylfaen

Os ydy’ch busnes chi’n gweithio yn y meysydd uchod, mae’n bosib y gallwn eich helpu chi efo:

Gallech fod yn gymwys ar gyfer ein cymorth ariannol, yn ddibynnol ar argaeledd 

Mae’r Cyfeirlyfr o Alluoedd Gweithgynhyrchu cyntaf ar gyfer gogledd Cymru ar gael yma

Dysgwch am Raglen Rheoli Darbodus Toyota

Caiff busnesau yn y sector Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch dysgu mwy am Reoli Darbodus mewn cyfres o gyrsiau deuddydd yn Toyota, Glannau Dyfrdwy.

Bydd y cwrs yn dangos i arweinwyr sefydliadau sut i wireddu gwelliannau o ran diogelwch, ansawdd, cynhyrchiant a chost trwy ddefnyddio System Gynhyrchu Toyota (“y System”) ac Ymddygiadau Arweinyddiaeth Dull Toyota

 

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 03000 6 03000