Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Dewiswch eich ardal

Cysylltu gyda Busnes Cymru

Cofrestrwch i gael Cylchlythyr

 

Ewch i’ch Canolfan Busnes Cymru ranbarthol i weld sut mae ein tîm cynghori arbenigol wedi cefnogi busnesau ac entrepreneuriaid yn eich ardal leol.

O ddatblygu cynlluniau busnes, i sicrhau cyllid a chyflogi staff ychwanegol, gallwn ddarparu amrywiaeth eang o wasanaethau cefnogi i helpu’ch busnes i dyfu ac uchafu ei botensial.

Felly, cymerwch y cam cyntaf hwnnw a chysylltwch â’ch tîm rhanbarthol heddiw.

Gogledd Canolbarth a Gorllewin

 

De-orllewin De-ddwyrain

Cefnogi busnesau yng Nghymru

Yn Busnes Cymru, credwn bod gan bob busnes ei heriau ac amcanion unigryw ei hun. Mae ein tîm cynghori arbenigol yn cynnig amrywiaeth eang o gefnogaeth i helpu’ch busnes i oresgyn yr heriau hyn ac i gyflawni’ch amcanion.

Os oes angen help llaw arnoch i gychwyn eich busnes, neu’n archwilio cyfleoedd i ddatblygu a thyfu, mae Busnes Cymru wrth law i ddarparu’r cyngor arbenigol a’r cyfarwyddyd sydd ei angen arnoch.

Conversion pixel