Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol

Mae’r sector Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiyonl yn rhan o economi Cymru sy’n tyfu’n gyflym.

Mae’r wlad yn darparu gweithlu ffyniannus, arbenigedd ym maes rheoli data, seilwaith ardderchog a chysylltedd band eang – ynghyd â chostau swyddfa cystadleuol. Yn ogystal â darparu canolfan i fusnesau bancio, yswiriant ac ymgynghori cyfreithiol, mae Cymru hefyd yn gartref i gwmnïau technoleg ariannol arloesol a chyfoeth o arbenigedd ym maes seiberddiogelwch, sydd oll yn cyfrannu at y sector Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol sy’n tyfu gyflymaf yn y DU. Mae cysylltiadau da â phrifysgolion a cholegau, a chysylltiadau trafnidiaeth da â chanolfannau ariannol pwysig eraill yn y DU yn sicrhau bod Cymru yn cystadlu â’r goreuon. 

sectors image

Mae dros 150,000 o bobl fedrus yn gweithio gwasanaethau busnes ariannol a phroffesiynol yng Nghymru

How we can help promo

Gallwn helpu busnesau ariannol a phroffesiynol i sefydlu a datblygu yng Nghymru.

Case studies promo image

Darllenwch ein astudiaethau achos am ysbrydoliaeth“Mae Caerdydd yn yn o’r dinasoedd sy’n tyfu gyflymaf yn Ewrop gyda ffordd o fwyw wych a chysylltiadau da i Lundain – canolfan Diwydiant Gwasanaethau Ariannol y DU.”

Richard Theo, Cydsefydlodd y Prif Weithredwr, Wealthify

Astudiaethau achos

Cysylltu â ni

Pan fyddwch yn barod i ymuno â’n cymuned fusnes sy’n ehangu drwy’r amser, anfonwch neges e-bost atom neu ffoniwch ni. Bydd yn bleser gennym eich helpu.  

Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol

Cofrestru ar gyfer y Cylchlythyr
Conversion pixel