Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Niche IFA / Twf Swyddi Cymru

Cafodd Tom Newton ei gyflogi gan Niche Independent Financial Advisors drwy raglen Twf Swyddi Cymru.  Ers hynny mae wedi symleiddio y dull o gynllunio llif arian parod, maes cymhleth ac arbenigol o fewn y diwydiant, gyda CashCalc - cyfres o becynnau cynllunio ariannol ar-lein.

Mae Tom yn egluro: 

"Wedi cwblhau gradd mathamateg yn Bath, deuthum adref i Bontypridd a dechrau gwneud ceisiadau am swyddi cyllid.  Gwneuthum gais i Niche IFA drwy Twf Swyddi Cymru fel paragynllunydd o dan hyfforddiant.   Gwirfoddolais i ddatblygu ap modelu llif arian parod gan fod gennyf rhywfaint o wybodaeth am raglennu cyfrifiadurol o gwrs Lefel A. 

"Datblygais raglen modelu llif arian parod fel ap bwrdd gwaith i'w lawrlwytho.  Ond yna gwnaethpwyd awgrym i ddatblygu gwefan.  Roeddwn wedi treulio gormod o amser arno erbyn hynny, ac yn mwynhau y gwaith ormod i'w drosglwyddo i ddatblygwr gwefannau, felly penderfynais 'Iawn, mae'n well imi ddysgu sut i greu gwefan'.

"Cefais gymorth gan gyfaill oedd yn rhaglennu cyfrifiaduron ond dysgais y gweddill wrth wneud y swydd.  Os nad oeddwn yn deall rhywbeth, roeddwn yn troi at Google ac yn dod o hyd i'r ateb yno.  Roedd yn cymeryd 3 i 4 mis i greu y fersiwn cyntaf oedd yn cael ei ddefnyddio gan fy nghydweithwyr yn Niche IFA.  Wedi ychydig o newidiadau, cafodd ei lansio i'r farchnad"

O fewn 24 awr i'r lansiad, roedd dros 200 o gynllunwyr ariannol annibynnol yn defnyddio'r pecynnau.  Heddiw, caiff y wefan ei defnyddio gan oddeutu 6,000 o ddefnyddwyr - un rhan o bump o bob cynllunydd ariannol ym Mhrydain - ac mae'r hyn sydd ar-lein yn cynnwys sawl dull o gynllunio ariannol.   Mae CashCalc yn boblogaidd oherwydd ei fod yn gallu trawsnewid data cymhleth yn adroddiadau syml, gweledol sy'n hawdd i gleientiaid eu deall.

Meddai Ray Adams, Cyfarwyddwr Niche IFA:

"Mae safon y bobl ifanc sy'n ymgeisio am Twf Swyddi Cymru yn wych, ond cryfder gwirioneddol y rhaglen yw ei bod yn dileu unrhyw risg i'r busnes.  Roedd yn bosibl imi adael i Tom fynd ymlaen â'r prosiect, er nad oeddwn yn gwybod a oedd yn mynd i weithio, gan bod Llywodraeth Cymru yn talu ei gyflog am y 6 mis cyntaf.

"Mae Tom wedi gweld bod ganddo ddawn yn y maes ac mae bellach yn arwain tîm o ddatblygwyr gwefannau, wrth i'r wefan fynd o nerth i nerth.  Rydym yn cyflogi llawer o raddedigion ifanc, nifer o Brifysgol De Cymru, sy'n dod atom fel interniaid cyllid neu yn datblygu gwefannau, a'u bod yn penderfynu aros.

"Fy nghyngor i yw defnyddio Twf Swyddi Cymru a'r rhaglenni sgiliau eraill sydd ar gael yng Nghymru. Os ydych yn gweld bwlch yn y farchnad, peidiwch â bod ofn arloesi a chymryd y cyfle, gan fod gennym y doniau yma yng Nghymru i arloesi."  

Conversion pixel