Cyfrifiannell arbedion

Gall eich busnes arbed llawer o arian drwy symud eich gweithrediadau i Gymru. Defnyddiwch ein cyfrifiannell arbedion isod i weld sut mae Caerdydd yn cymharu â lleoliadau eraill. Efallai y cewch eich synnu gan yr arbedion y gall eich busnes eu gwneud yn seiliedig ar rai tybiaethau (gweler isod).

Wrth gwrs, mae pob busnes yn wahanol felly dim ond man cychwyn ac enghraifft gynrychioliadol a geir yma.


Eich busnes presennol

Faint o gyflogeion fyddai wedi'u lleoli yng Nghaerdydd?

Cost flynyddol rhent a staff yng Nghaerdydd yw:

{{ (numEmployees * cardiff.totalSalRent | noFractionCurrency: '£') }}

Contact Business Wales on 03000 6 03000 or contact us using the form


Cost flynyddol rhent a staff Arbediad blynyddol posibl y flwyddyn o symud i Gaerdydd
yng ym ym yn {{ city.nameCy }} {{ (numEmployees * city.totalSalRent | noFractionCurrency: '£') }} {{ (numEmployees * city.savingPerEmployee | noFractionCurrency: '£') }}
Map of United Kingdom

Tybiaethau Allweddol a ddefnyddiwyd wrth gyfrifo:

  • Caiff costau staff eu cyfrifo drwy ddefnyddio data o Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion 2014. Rydym wedi defnyddio'r cyflog cymedrig ar gyfer y dinasoedd a ddewiswyd.  Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Ystadegau Gwladol y Swyddfa.
  • Mae costau swyddfeydd wedi'u cyfrifo drwy ddefnyddio Cyfanswm Costau Deiliadaeth Swyddfeydd BNP Paribas UK.  
  • Rydym wedi tybio 100 troedfedd sgwâr fesul cyflogai
  • Cyfanswm y gost flynyddol yw (cyflog cymedrig o'r ABOE) + (100x Cyfanswm cost deiliadaeth fesul troedfedd sgwâr gan BNP Paribas)
  • Mae'r costau a ddangosir i gyd yn gostau am un flwyddyn

Cysylltu â ni

Pan fyddwch yn barod i ymuno â’n cymuned fusnes sy’n ehangu drwy’r amser, anfonwch neges e-bost atom neu ffoniwch ni. Bydd yn bleser gennym eich helpu.  

Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol

Cofrestru ar gyfer y Cylchlythyr

Ymuno â’n Grŵp LinkedIn