Ffordd o fyw

“Mae Caerdydd yn ymgorfforiad o’r hyn sy’n cŵl.”

Arweinlyfr Teithio Lonely Planet

Mae Cymru’n darparu ansawdd bywyd gwych am bris deniadol iawn

Mae ein daearyddiaeth unigryw yn golygu bod gennym dirweddau anhygoel nad ydynt ar gael unrhyw le arall yn y byd, y maent oll yn hygyrch o drefi a dinasoedd busnes pwysig.

Mae Cymru’n croesawu rhai o brif ddigwyddiadau Ewrop o fyd chwaraeon i fyd y celfyddydau i Faterion Rhyngwladol.

“Mae gan Gymru’r traeth gorau yn y DU, sef Bae Rhosili

TripAdvisor

Ein prifddinas, Caerdydd, yw un o’r dinasoedd sy’n cael y sgôr uchaf yn y DU am ansawdd bywyd, ac mae ei nenlinell sy’n newid yn gyflym yn adlewyrchu ei thwf economaidd ysblennydd dros y 10 mlynedd ddiwethaf. Mae Caerdydd yn cynnig cymysgedd unigryw ac ysbrydoledig o fwrlwm trefol, bywyd ar lan y dŵr a chyfle i ymlacio yng nghefn gwlad, gyda mynyddoedd a thraethau syfrdanol ychydig filltiroedd yn unig i ffwrdd o ganol y ddinas.

Mae’r pris cyfartalog ar gyfer 'pob eiddo' yng Nghymru yn sylweddol is na’r pris cyfartalog yn Lloegr a’r Alban gan gynnwys tai dethol.

Mae cost byw yn isel iawn hefyd, gan fod y gost yng Nghaerdydd rhyw 20% yn is na’r cyfartaledd ar gyfer y DU (Key Retirement Solutions 2013) a rhyw 40% yn is nag yn Llundain (Mynegai Cost Byw Expatistan 2014).


Cysylltu â ni

Pan fyddwch yn barod i ymuno â’n cymuned fusnes sy’n ehangu drwy’r amser, anfonwch neges e-bost atom neu ffoniwch ni. Bydd yn bleser gennym eich helpu.  

Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol

Cofrestru ar gyfer y Cylchlythyr

Ymuno â’n Grŵp LinkedIn