Welsh Government

Yn anffodus, mae gennym broblem technegol gyda'n system teleffon. Rydym yn gweithio i ddatrys y sefyllfa hon.

Newyddion a digwyddiadau

Croeso i'n gwefan newydd 

Rydym wedi gwneud newidiadau yn ddiweddar i dudalennau gwe Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol Busnes Cymru.   Rydym wedi newid cynllun y safle ac wedi diweddaru rhywfaint o'r cynnwys.  Rydym wedi ychwanegu adrannau newydd hefyd - edrychwch ar ein hadran newydd ar 'Sectorau'.

Rydym yn gobeithio y bydd y newidiadau hyn yn gwella eich profiad o ddefnyddio'r safle.  Fodd bynnag, os oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau pellach ar sut y gallwn wneud gwelliannau pellach; dywedwch wrthym drwy gwblhau'r ffurflen gyswllt, yn yr adran 'cysylltwch â ni'.

Conversion pixel