Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Sectorau

Mae dros 136,000 o bobl fedrus yn gweithio gwasanaethau busnes ariannol a phroffesiynol yng Nghymru ar draws meysydd:

FinTech_Feature.jpg
Fin tech
Fel rhanbarth dechnolegol newydd, Cymru sydd â'r economi ddigidol sy'n datblygu gyflymaf y tu allan i Lundain. Mae twf y sector ariannol a phroffesiynol yng Nghymru wedi arwain at glwstwr Fintech sy'n ffynnu, wedi'i gefnogi gan unedau hybu a lleoliadau cydweithio y rhanbarth sy'n darparu llety
Banking and Credit
Bancio a Chredyd
Mae gan Gymru sector bancio sylweddol, fel lleoliad i drosglwyddo busnes o Lundain, yn ogystal â busnesau cynhenid.
Insurance.jpg
Yswiriant
Mae'r diwydiant yswiriant yng Nghymru yn ffynnu. Mae Admiral yn llwyddiant lleol - wedi datblygu o fusnes bychan yng Nghaerdydd i ddod yn gwmni FTSE 100 ac yn un o brif gwmnïau yswiriant Prydain.
Outsource_Feature.jpg
Cydwasanaethau a Chontractau Allanol
Mae nifer o gydwasanaethau'n cael eu trefnu yng Nghymru, yn fewnol ac ar gontractau allanol, ar draws nifer o arbenigeddau medrus iawn.
professionalservices.jpg
Gwasanaethau Proffesiynol
Mae Cymru yn wlad sy'n amlwg o fewn y sector gwasanaethau ariannol.
law.jpg
Gwasanaethau cyfreithiol
Mae'r sector Gwasanaethau Cyfreithiol yng Nghymru yn un sylweddol
Public sector
Sector Cyhoeddus
Mae dros chwarter o'r gweithlu yng Nghymru yn gweithio i'r sector cyhoeddus. Mae'r sector cyhoeddus yng Nghymru yn sylweddol ar lefel leol, cenedlaethol a ledled Prydain
Conversion pixel