Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwasanaethau Proffesiynol

Mae Cymru yn wlad sy'n amlwg o fewn y sector gwasanaethau ariannol. Mae'r ehangu hwn yn ei dro wedi sbarduno'r galw am wasanaethau proffesiynol cysylltiedig gyda'r wybodaeth arbenigol i helpu i sbarduno twf. Mae ein sector gwasanaethau proffesiynol yn cynnwys cwmnïau sy'n arbenigo mewn cyfrifyddiaeth, materion actiwari, archwilio a threthi, busnesau cudd-wybodaeth, diogelwch gwybodaeth, rheoli risg a chydymffurfio.

Mae cwmnïau gwasanaethau proffesiynol yn cael eu denu i Gymru gan yr arbenigedd sy'n cael ei gynnig gan brifysgolion a cholegau yn y wlad yn ogystal â gweithlu medrus iawn.  Dyma'r elfennau allweddol yn y penderfyniad diweddar gan Pageant Media i agor canolfan casglu data ac ymchwil yng Nghaerdydd.  Mae'r sefydliad yn darparu gwybodaeth a dadansoddiadau i gwmnïau gwasanaethau ariannol yn fyd-eang. 

Mae Deloitte yn amlwg iawn yng Nghymru, gan gyflogi 750 o bobl. Cafodd eu Canolfan Gyflenwi Fyd-eang ar gyfer Risg a Chydymffurfio ei sefydlu yng Nghaerdydd ble y mae'n rhoi cymorth cydymffurfio ac ymchwil manwl i gydweithwyr ar draws sefydliadau Deloitte ledled y byd. 

Creditsafe, gyda'u pencadlys yng Nghaerffili, yw y cwmni mwyaf poblogaidd drwy'r byd ar gyfer adroddiadau credyd ar gwmnïau. Fel un o ddim ond pedwar darparwr gwybodaeth busnes primaidd ym Mhrydain, maent yn darparu data credyd cyfoes i dros 90,000 o gwsmeriaid yn Ewrop ac America.  

deloiite case study
Deloitte

Deloitte wedi dangos manteision amlwg sy’n gysylltiedig â lleoli ei uned ymchwil a chydymffurfiaeth yng Nghaerdydd.

Darllenwch yr astudiaeth achos
Conversion pixel