Cryfderau

“Adleoli i Gymru yw’r symudiad strategol gorau y mae Creditsafe wedi’i wneud erioed. Fe achubodd hynny Creditsafe ac fe fframiodd y ffordd yr ydym yn cynnal ein busnes.”

Cato Syversen

Prif Weithredwr, Creditsafe Group

Mae Cymru ar agor am fusnes. Mae dros 150,000 o bobl fedrus yn gweithio mewn gwasanaethau busnes ariannol a phroffesiynol yng Nghymru* ar draws meysydd gweithredol allweddol megis bancio, yswiriant, gwasanaethau cyfreithiol, cyfrifyddiaeth, technoleg ariannol a gweithrediadau canolfannau cydwasanaethau. Mae dros 79,000 o’r bobl hynny’n gweithio ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd (ardal fetropolitan).

(Ffynhonnell: Y Gofrestr Busnes a’r Arolwg Cyflogaeth (BRES), 2013, SIC 2007: codau penodol o J-N,S)

Mae Cymru’n ganolfan busnes ariannol sy’n gwasanaethu gweithrediadau a chleientiaid sydd wedi’u lleoli unrhyw le yn y byd a chydag enw da am Roi:

  • Prosesau Busnes ar Gontract Allanol.
  • Canolfannau Cydwasanaethau.
  • Gwasanaethau Cyfreithiol.
  • Yswiriant.

Mae cwmnïau allweddol sydd wedi’u lleoli yma yn y meysydd hynny’n cynnwys:

  • Firstsource, Conduit, Serco, Capgemini, Atos, CGI, a Moneypenny (Rhoi Prosesau Busnes ar Gontract Allanol).
  • HSBC, BBC, L’Oreal, Centrica, Deloitte, GM Financial Services (Canolfannau Cydwasanaethau Byd-eang).
  • Eversheds, Hugh James, Capital Law, Lewis Silkin (Gwasanaethau Cyfreithiol).
  • Grŵp Yswiriant Admiral, Atradius, Cunningham Lindsey, Arthur J Gallagher, GoCompare (Yswiriant).

Fideo astudiaeth achos Atradius


Atradius

Atradius

“Mae gweithwyr sydd wedi adleoli yma yn rhyfeddu ar ansawdd y bywyd sydd ar gael iddynt ei fwynhau. Gallwn gynnig swyddi dinesig, mae maes awyr rhy...
Capital Law

Capital Law

Mae Caerdydd yn “lle rhagorol i wneud busnes”...
HSBC

HSBC

HSBC yw un o’r banciau a’r gwasanaethau ariannol mwyaf yn y byd ac un o’r rhai mwyaf dibynadwy hefyd.

Cysylltu â ni

Pan fyddwch yn barod i ymuno â’n cymuned fusnes sy’n ehangu drwy’r amser, anfonwch neges e-bost atom neu ffoniwch ni. Bydd yn bleser gennym eich helpu.  

Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol

Cofrestru ar gyfer y Cylchlythyr

Ymuno â’n Grŵp LinkedIn