Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cyfrifiannell arbedion

Gallai eich busnes sicrhau arbedion niferus trwy fod yng Nghymru. Defnyddiwch ein cyfrifydd arbedion isod i ddod i wybod sut y mae Caerdydd yn cymharu â lleoliadau eraill.Efallai y cewch eich synnu gyda'r arbedion y gall eich busnes eu gwneud yn seiliedig ar rai rhagdybiaethau (gweler isod).


Wrth gwrs mae pob busnes yn wahanol felly man cychwyn yw hwn yn unig ac enghraifft gynrychioladol.

 

About your current infrastructure

Faint o gyflogeion fyddai wedi'u lleoli yng Nghaerdydd?

Cost flynyddol rhent a staff yng Nghaerdydd yw:

{{ (numEmployees * cardiff.totalSalRent | noFractionCurrency: '£') }}

Contact Business Wales on 03000 6 03000 or contact us using the form

Cost flynyddol rhent a staff Arbediad blynyddol posibl y flwyddyn o symud i Gaerdydd
yng ym ym yn {{ city.nameCy }} {{ (numEmployees * city.totalSalRent | noFractionCurrency: '£') }} {{ (numEmployees * city.savingPerEmployee | noFractionCurrency: '£') }}
Map of United Kingdom

Dyma'r prif ragdybidaethau y seiliwyd y cyfrifiadau arnynt:

  • cafodd costau staff eu cyfrifo gan ddefnyddio data o'r Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion 2016. Rydym wedi defnyddio canolfir y cyflog ar gyfer y dinasoedd a ddewiswyd. Am ragor o wybodaeth ewch i wefan y Swyddfa Ystadegau Gwladol website.
  • mae costau swyddfeydd wedi eu cyfrifo gan ddefnyddio Cyfanswm Costau Deiliadaeth Swyddfeydd BNP Paribas UK
  • rydym wedi darparu 100 tr sg fesul cyflogai
  • cyfanswm y costau blynyddol yw (cyfartaledd cyflog o ASHE) + (100x Cyfanswm costau deiliadaeth fesul troedfedd sgwâr gan BNP Paribas)
  • mae'r costau sy'n cael eu dangos yn gostau blwyddyn

Cysylltu â ni

Pan fyddwch yn barod i ymuno â’n cymuned fusnes sy’n ehangu drwy’r amser, anfonwch neges e-bost atom neu ffoniwch ni. Bydd yn bleser gennym eich helpu.  

Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol

Cofrestru ar gyfer y Cylchlythyr
Conversion pixel