Gogledd Cymru

Cefnogi Busnesau yng Nghymru

Gyda chynghorwyr busnes ymroddedig wrth law, siaradwch gyda Busnes Cymru heddiw i gael y gefnogaeth sydd ei hangen arnoch

Cysylltwch â ni

Gyda chynghorwyr busnes ymroddedig wrth law, siaradwch gyda Busnes Cymru heddiw i gael y gefnogaeth sydd ei hangen arnoch.

Sut y gall Busnes Cymru helpu

Boed yr amcan yn sefydlu busnes,neu i fynd â'r busnes i'r lefel nesaf, gallwn helpu gyda'n hamrywiaeth eang o wasanaethau cefnogi.

Dewch i un o'n digwyddiadau

Rydym yn trefnu amrywiaeth o ddigwyddiadau busnes, gweithdai, seminarau a dosbarthiadau meistr ar draws Cymru. Edrychwch ar ba ddigwyddiadau y dymunwch fynychu isod.

Os ydych yn entrepreneur uchelgeisiol sydd ag angen cefnogaeth i gymryd y cam cyntaf hwnnw, neu'n berchennog busnes sy'n chwilio am gyfarwyddyd i dyfu eich busnes, mae Busnes Cymru yma i helpu.

Mae ein tîm o gynghorwyr busnes talentog ac ymroddedig wrth law i'ch helpu i gyflawni eich amcanion busnes. Boed yn gefnogi creu cynllun busnes manwl neu geisio sicrhau cymorth ariannol, gallwn ddarparu'r holl wybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd sydd ei angen arnoch.

Y cwbl sydd yn rhaid i chi wneud yw cysylltu â ni, trafod eich uchelgeisiau busnes gyda'n llinell gymorth, ac fe'ch rhoddwn mewn cysylltiad â'n tîm cefnogi.

Cymerwch y cam cyntaf hollbwysig hwnnw wrth greu eich cyfrif aelodaeth Busnes Cymru am ddim. Cewch fynediad ar unwaith at eich proffil pencadlys busnes eich hun sy'n darparu rhestrau digwyddiad busnes pwrpasol a newyddion yn eich ardal, a llawer o nodweddion gwych eraill.

Bydd cael eich aelodaeth eich hun hefyd yn caniatáu i chi greu negeseuon a safio'ch chwiliadau cyllid gan ddefnyddio ein Lleolwr Cyllid - cronfa ddata am ddim o ddewisiadau cyllid sydd ar gael ar gyfer eich busnes.

A, bydd gennych y dewis i gyflwyno pyst blog a rhwydweithio gyda phobl busnes o anian cyffelyb ar draws Cymru, gan rannu gwybodaeth a chyngor.

Mae Busnes Cymru hefyd yn cynnal ei gyfeirlyfr busnes ei hun a byddwch yn gallu creu eich rhestriad busnes eich hun i wella'ch amlygrwydd ar-lein.

Cofrestrwch Yn Awr


Astudiaethau Achos

Rainbow Biz

Mae Rainbow Biz yn fenter gymdeithasol sy’n cynorthwyo unigolion o grwpiau nas cynrychiolir yn ddigonol ac sydd o gefndiroedd tlawd.

Cwellyn Arms

Mae’r Cwellyn Arms yn dafarn wledig a bwyty traddodiadol â llety sydd yn nwylo teulu yn Rhyd Ddu, sef llecyn syfrdanol wrth droed Yr Wyddfa.