BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Gwasanaethau arbenigol

Allforio, Digwyddiadau, UE
Lleoliad Parthau, Gofod pwrpasol, Gweithlu medrus
Arloesi, Syniad Busnes, Datblygu Cynnyrch neu Wasanaeth
Cyllid, benthyciadau, buddsoddiadau
Dysgu ar-lein, Cwrs, Modiwlau
Menter gymdeithasol, Cynghorwyr, Busnes Cymdeithasol
Diwydiant Bwyd, Diod, cynnyrch o Gymru
Digwyddiadau, seminarau, rhwydweithio
Entrepreneuriaeth, cymorth busnes, syniadau busnes
Cymorth digidol, gweminarau, cymorth un i un
Twf cyflym, carlam, cynghori
Ariannu, Grantiau, Cyllid
Cynhyrchu, Ffilm, Sgrin
Ffermio, Busnes Amaeth, Coedwigaeth
Dechrau Busnes, Cynllun Busnes, Cyllid
Caffael, tendrau, contractau
Cymraeg, Gwasanaeth cyfieithu
Technoleg Feddygol, Arloesi, Cynhyrchion fferyllol
Cwsmer, gwerthiant, ymchwil
Buddsoddi Cymru, Masnach Cymru, Lleoliad
Mentor, Arweiniad, Datblygu
canllawiau ar newidiadau i reolau ar y gweithlu, masnach a threthiant
Cymorth ac arweiniad i nodi bylchau sgiliau a datblygiad ar gyfer eich busnes.
Hyrwyddo cyfnewid arbenigedd ym maes datblygu gwledig.
Un gwasanaeth cofrestru
Syniadau, entrepreneur ifanc, digwyddiadau
Cyfathrebu, TG, meddalwedd
Rhoi'r wybodaeth sydd eu hangen ar fusnesau i helpu i ddiogelu eu hunain.
Cymru, busnes twristiaeth, graddio
Economi bywiog, cynaliadwy a gwydn
Cymru a'r Môr, mmgylchedd morol, pysgodfeydd

Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.