BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Gwasanaethau arbenigol

Allforio, Digwyddiadau, UE

Lleoliad Parthau, Gofod pwrpasol, Gweithlu medrus

Arloesi, Syniad Busnes, Datblygu Cynnyrch neu Wasanaeth

Cyllid, benthyciadau, buddsoddiadau

Dysgu ar-lein, Cwrs, Modiwlau

Manteision cymunedol, marchnad, amgylchedd a gweithle

Menter gymdeithasol, Cynghorwyr, Busnes Cymdeithasol

Diwydiant Bwyd, Diod, cynnyrch o Gymru

Digwyddiadau, seminarau, rhwydweithio

Offer, canllawiau a chymorth i fusnesau

Entrepreneuriaeth, cymorth busnes, syniadau busnes

Cyfeiriadur, chwiliwch, hyrwyddo

Cymorth digidol, gweminarau, cymorth un i un

Twf cyflym, carlam, cynghori

Ariannu, Grantiau, Cyllid

Cynhyrchu, Ffilm, Sgrin

Ffermio, Busnes Amaeth, Coedwigaeth

Dechrau Busnes, Cynllun Busnes, Cyllid

Caffael, tendrau, contractau

Cymraeg, Gwasanaeth cyfieithu

Technoleg Feddygol, Arloesi, Cynhyrchion fferyllol

Cwsmer, gwerthiant, ymchwil

Buddsoddi Cymru, Masnach Cymru, Lleoliad

Mentor, Arweiniad, Datblygu

canllawiau ar newidiadau i reolau ar y gweithlu, masnach a threthiant

Cymorth ac arweiniad i nodi bylchau sgiliau a datblygiad ar gyfer eich busnes.

Cymorth ac arweiniad i nodi bylchau sgiliau a datblygiad ar gyfer eich busnes.

Cymorth ac arweiniad i nodi bylchau sgiliau a datblygiad ar gyfer eich busnes.

Cymorth ac arweiniad i nodi bylchau sgiliau a datblygiad ar gyfer eich busnes.

Hyrwyddo cyfnewid arbenigedd ym maes datblygu gwledig.

Un gwasanaeth cofrestru

Syniadau, entrepreneur ifanc, digwyddiadau

Cyfathrebu, TG, meddalwedd

Rhoi'r wybodaeth sydd eu hangen ar fusnesau i helpu i ddiogelu eu hunain.

Cymru, busnes twristiaeth, graddio

Economi bywiog, cynaliadwy a gwydn

Cymru a'r Môr, mmgylchedd morol, pysgodfeydd


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.