BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hanes llwyddiant

Hidlo yn ôl

Pynciau
Gwasanaeth arbenigol
Cyhoeddwyd

Er enghraifft, 20/01/2017

222 canlyniadau

Mae cwmni gweithgynhyrchu o Bowys, sydd ag enillwyr medalau aur Olympaidd, gyrwyr fformwla un ac enwogion sy’n mwynhau seiclo
Mae cwmni cerrig o’r gogledd yn archwilio cynllun datblygu sylweddol a fydd yn dyblu trosiant misol y busnes ac yn gwella ei
O stondin crefftau bach yn Llandudno i gytundebau dosbarthu mawr yn y Dwyrain Canol, mae Lucy Hay wedi profi bod unrhyw
Mae cwmni ffitrwydd arobryn sy’n gweithredu yn Abertawe a Chastell-nedd wedi priodoli ei dwf o 20% i’r cymorth a gafodd gan
Mae gwniadwraig o Abertawe wedi profi bod entrepreneuriaeth yn gallu bod yn llwybr allan o ddiweithdra, wrth i gymorth
Mae menyw fusnes o Rhuthun wedi profi y gall unrhyw un godi i’r her a dod yn entrepreneur llwyddiannus gyda’r cymorth a’r
Ym mis Ionawr 2024, agorodd pâr o ffrindiau pennaf, Kyle Oliver a Charlie Hughes, ddrysau Retrograde Wrexham i’r cyhoedd am y
Mae lansio busnes newydd yn aml yn golygu cymaint yn fwy na chreu cwmni’n unig. I un crefftwr coed o Ddinas Powys, cymorth
Mae cyw-entrepreneur o Gaerdydd yn credydu ei fis cyntaf o dwf cyflym mewn gwerthiannau i’r cymorth a gafodd gan Fusnes Cymru
Yn ogystal â bod yn brofiad cyffrous, mae lansio busnes yn gallu bod yn ddigon i godi gwallt eich pen, ond mae profiad Fiona

Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.