BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hanes llwyddiant

Hidlo yn ôl

Pynciau
Gwasanaeth arbenigol
Cyhoeddwyd

Er enghraifft, 20/01/2017

268 canlyniad

Mae Busnes Cymru yn frwd dros ddathlu busnesau bach yn rhagweithiol. Rwy’n sicr y byddant yn cynnig yr offer sydd ei angen

Mae’r cymorth a'r arweiniad rwyf wedi ei gael drwy gydol y broses wedi bod yn anhygoel ac rwyf ar ben fy nigon. Wedi’i

Busnes cerdded cŵn, gwarchod anifeiliaid anwes, gofalu am anifeiliaid anwes a thwtio cŵn ar gyfer y gymuned sy'n caru

Sefydlodd Hannah Stracy ei busnes blodau Pick Me yn 2016 fel practis dylunio blodau mewn stiwdio. Ers hynny, mae Pick Me wedi

Entrepreneur ifanc sy’n dod yn wreiddiol o Hong Kong yw Ching Man Yates (sy’n cael ei hadnabod fel Carman). Fe benderfynodd

Maciek Kacprzyk sydd wedi sefydlu Get Wonky - busnes gwneud sudd sy'n mynd i'r afael â phroblem gynyddol gwastraff bwyd ac

Ni allwn fod wedi ennill busnes ychwanegol heb y cyllid i fynychu’r sioe fasnach yn Efrog Newydd. Mae’r arlunydd Lucy Hay yn

Rwyf wedi derbyn cymorth anhygoel, drwy gydol fy hyfforddiant hyd at ddechrau fy musnes fy hun a thu hwnt i hynny. Roedd yr

Mae fy nghynghorydd Busnes Cymru yn fentor arbennig, ac rwyf bellach yn gallu cynnig y smwddis a’r suddion gorau ym marchnad

Rydw i’n berson llawn syniadau. ‘Planhigyn’. Symbylwr. Gweledydd. Entrepreneur pybyr. Arbenigwr eiddo ar y teledu. Roeddwn i