BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hanes llwyddiant

Hidlo yn ôl

Pynciau
Gwasanaeth arbenigol
Cyhoeddwyd

Er enghraifft, 20/01/2017

216 canlyniad

Yn ogystal â bod yn brofiad cyffrous, mae lansio busnes yn gallu bod yn ddigon i godi gwallt eich pen, ond mae profiad Fiona

Mae goroeswr canser y fron, a arferai deimlo gormod o gywilydd i adael ei chartref, wedi lansio gwasanaeth amnewid gwallt y

Cymerodd Andrew Owen berchnogaeth dros The Butchers Arms ym Mhontsticill, tafarn 200 mlwydd oed ar ymyl Bannau Brycheiniog

Mae Studio Bristow , cwmni dylunio gerddi teuluol uchelgeisiol o Fethesda, wedi dangos bod busnesau bach yn gallu llewyrchu

Ar ôl gwasanaethu ei gymuned am dros 100 mlynedd, mae cymorth gan Busnes Cymru wedi helpu i adfywio Clwb Llafur Merthyr

Mae Busnes Cymru yn frwd dros ddathlu busnesau bach yn rhagweithiol. Rwy’n sicr y byddant yn cynnig yr offer sydd ei angen

Mae’r cymorth a'r arweiniad rwyf wedi ei gael drwy gydol y broses wedi bod yn anhygoel ac rwyf ar ben fy nigon. Wedi’i

Ni allwn fod wedi ennill busnes ychwanegol heb y cyllid i fynychu’r sioe fasnach yn Efrog Newydd. Mae’r arlunydd Lucy Hay yn

Rwyf wedi derbyn cymorth anhygoel, drwy gydol fy hyfforddiant hyd at ddechrau fy musnes fy hun a thu hwnt i hynny. Roedd yr

Mae fy nghynghorydd Busnes Cymru yn fentor arbennig, ac rwyf bellach yn gallu cynnig y smwddis a’r suddion gorau ym marchnad


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.