BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hanes llwyddiant

Hidlo yn ôl

Pynciau
Gwasanaeth arbenigol
Cyhoeddwyd

Er enghraifft, 20/01/2017

214 canlyniad

Mae Busnes Cymru yn frwd dros ddathlu busnesau bach yn rhagweithiol. Rwy’n sicr y byddant yn cynnig yr offer sydd ei angen

Mae’r cymorth a'r arweiniad rwyf wedi ei gael drwy gydol y broses wedi bod yn anhygoel ac rwyf ar ben fy nigon. Wedi’i

Ni allwn fod wedi ennill busnes ychwanegol heb y cyllid i fynychu’r sioe fasnach yn Efrog Newydd. Mae’r arlunydd Lucy Hay yn

Rwyf wedi derbyn cymorth anhygoel, drwy gydol fy hyfforddiant hyd at ddechrau fy musnes fy hun a thu hwnt i hynny. Roedd yr

Mae fy nghynghorydd Busnes Cymru yn fentor arbennig, ac rwyf bellach yn gallu cynnig y smwddis a’r suddion gorau ym marchnad

Rydw i’n berson llawn syniadau. ‘Planhigyn’. Symbylwr. Gweledydd. Entrepreneur pybyr. Arbenigwr eiddo ar y teledu. Roeddwn i

“Mae ein cynghorydd Busnes Cymru wedi bod yn help enfawr i’m busnes bach.” Bwriad Natasha Baker oedd agor meithrinfa a fyddai

Dwi ddim yn gwybod beth fyddwn i wedi’i wneud heb y cymorth wnes i ei dderbyn gan Busnes Cymru i esblygu fy musnes, o fod yn

Roedd ymddeol yn gynnar i gychwyn fy musnes yn benderfyniad brawychus. Mae o wedi bod yn grêt cael rhywun sydd wedi’i

Mae Busnes Cymru wedi fy helpu i wireddu fy nghynllun busnes, a rŵan rwy’n byw fy mreuddwyd. Gan ei bod hi’n frwdfrydig iawn