BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Contractau cyflogaeth ac oriau gwaith

Yn cynnwys hawliau gweithwyr a chyflogeion, goramser a newidiadau i gontractau