BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Y Gyflogres

Cynllun Talu Wrth Ennill (PAYE) i gyflogwyr, dechrau arni, adrodd i CThEM a'i dalu, treuliau a buddiannau