Hwb Menter

Hwb


Hwb Menter

Wedi'u darparu mewn partneriaeth â Busnes Cymru a Llywodraeth Cymru mae'r canolfannau menter rhanbarthol yn darparu cymuned arloesol a bywiog i entrepreneuriaid gychwyn, datblygu a thyfu eu busnesau. 
 

Fel eich busnes mae pob gofod yn unigryw ond mae buddion aelodaeth yn cynnwys: 

  • Gofod Cydweithio/Swyddfa
  • Gweithdai rhyngweithiol
  • Arweiniad a chefnogaeth arbenigol 
  • Mentora
  • a llawer mwy! 


Cysylltwch â'ch canolbwynt lleol i ddarganfod beth sydd ar gael: