Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Hwb Menter Wrecsam

Amdanom ni

Mae’r Hwb Menter Wrecsam yn brosiect Busnes Cymru a gyflwynir gan dîm 'Town Square'. Mae'r ganolfan yn lle cyffrous i fusnesau a'r gymuned ddod ynghyd mewn amgylchedd creadigol a chydweithredol i ddatblygu a thyfu eu syniadau, gan greu cymuned o entrepreneuriaid i hybu'r economi leol. Gyda chymorth ac arweiniad arbenigol, nod y ganolfan yw bod yn gatalydd ar gyfer mynd i'r afael â materion byd-eang ar lefel leol.
 
Does ddim ots pa gam o'r daith rydych chi at neu beth yw'ch maes diddordeb penodol, bydd y tîm yn sicrhau bod digwyddiadau rheolaidd yn rhedeg i helpu eich busnes i dyfu a ffynnu.
 
Mae ymuno â'n cymuned yn rhoi ichi:
 
  • gwagle desg i gydweithio 
  • ardaloedd cyfarfod
  • mynediad i'r rhyngrwyd
  • trin post
  • mynediad i ddigwyddiadau rheolaidd i gefnogi datblygiad a thwf eich busnes
  • amgylchedd hwyliog, ymgysylltu a chynhyrchiol
 
Caiff mynediad i'r ganolfan a'r digwyddiadau eu hariannu'n llawn, gan ddileu un rhwystr ariannol i wneud eich busnes yn llwyddiant.
 
Rydym yn edrych am yr ugain person nesaf i ymuno a’n cymuned ni. Fe fyddwch yn derbyn cefnogaeth, mynediad i’n gofod gwaith a siawns i fod yn rhan o’n cymuned unigryw. Ein cenhadaeth yw helpu gweithwyr llawrydd, sylfaenwyr a pherchnogion busnes i dyfu mentrau llwyddiannus a cynaliadwy. P'un a ydych wedi newydd gael syniad neu wedi bod yn rhedeg ers blynyddoedd ond yn ceisio ailffocysu, ymunwch a ni o fewn Hwb Menter Wrecsam. Ymgeisiwch nawr neu cysylltwch â 03000 6 03000.

Oriau Agored Hwb

8.30 y.b - 6 y.p Dydd Llun i Ddydd Gwener
9 y.b – 12 y.p Dydd Sadwrn 
 
Cyfeiriad
 
Hwb Menter Wrecsam
11-13 Ffordd Rhosddu
Wrecsam
LL11 1AT

Digwyddiadau

Mae Hwb Menter Wrecsam yn croesawu pawb i’w ddigwyddiadau, os ydych chi’n gweld rhywbeth sydd o ddiddordeb, archebwch le a bydd staff y ganolfan yn eich croesawu ar y diwrnod.

Startup Club – 16 Ionawr 2020, 5pm i 9pm

Ydych chi'n meddwl y gallai fod yn amser i newid gyrfa? Mae'n flwyddyn newydd, sydd wrth gwrs yn golygu ‘Startup Club’ newydd.

Bydd ein cwrs 11 wythnos, wedi'i ariannu'n llawn, yn eich cyflwyno i siaradwr arbenigol bob wythnos, byddant yn ymdrin â'r holl bynciau sy'n hanfodol i'w sefydlu fel hunangyflogedig, o gynlluniau busnes, marchnata digidol, sgiliau cyflwyno a mwy!

Cychwyn Menter Gymdeithasol – 27 Ionawr 2020, 11am i 1pm

Oes gennych chi syniad sy'n rhoi angerdd cyn elw? Mae gan Fentrau Cymdeithasol y potensial i newid y ffortiwn ar gyfer materion lleol a byd-eang, hyd yn oed, gan adael effaith barhaol ar fywydau pobl.

Mae Busnes Cymdeithasol Cymru wedi ymuno â Hwb Menter Wrecsam i ddarparu gweithdy 6 wythnos, gan ddod â chi wyneb yn wyneb ag arbenigwyr mentrus i sicrhau bod eich busnes yn cael y dechrau gorau posibl.

Taith Y Cwsmer Newydd Mewn Oes Ddigidol - 29 Ionawr 2020, 12pm i 2pm

Marchnatwr Siartredig yw Angela Witter gyda dros 35 mlynedd o brofiad yn dysgu ac yn gweithio ym maes gwerthu a marchnata mewn diwydiannau sector preifat a chyhoeddus. Mae Angela yn rhannu mewnwelediadau ar gyfer dull ffres o ddeall cwsmeriaid mewn oes ddigidol. Mae awgrymiadau ar ffyrdd o gyflawni disgwyliadau cwsmeriaid ac aros ar y blaen i gystadleuaeth yn gwneud hwn yn gyfle gwych i gynllunio'ch marchnata yn 2020.

Stragaethau Instagram – 19 Chwefror 2020, 12pm i 2pm

Mae'r ymgynghorydd cyfryngau cymdeithasol o Aster & Fern, Rachel Southern yn arbenigo mewn gweithio gyda busnesau bach i ddod o hyd i'w llais ar-lein a rhoi'r offer iddynt adrodd eu stori a chyrraedd eu cynulleidfa mewn ffordd greadigol a gafaelgar. 

 

    Conversion pixel