Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Llinell Gymorth Busnes Cymru

Llinell Gymorth Busnes Cymru

Contact usMae Llinell Gymorth Busnes Cymru yn borth allweddol at wasanaeth Busnes Cymru. Mae'n rhan o'r gwasanaeth Busnes Cymru cyffredinol sy'n cynnnig cymorth busnes i bobl sy'n dechrau, rhedeg a thyfu busnes.

Beth all Llinell Gymorth Busnes Cymru ei wneud i chi?

Gallwn weithio gyda chi i sicrhau bod unrhyw ymholiad gennych sydd ynghlwm â busnes naill ai’n derbyn ymateb llawn uniongyrchol neu cewch eich cyfeirio at y ffynhonnell orau o gefnogaeth.

Beth allen ni fod angen gennych?

  • Eich manylion cyswllt - i'n helpu ni drin eich ymholiad
  • Cipolwg gyffredinol o’ch syniad / ymholiad  busnes - i'n helpu ni ddeall ble rydych wedi cyrraedd erbyn hyn
  • Syniad o'r hyn rydych ei eisiau gennym ni - i'n helpu ni roi’r wybodaeth a'r cymorth gorau a allwn i chi.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i ni i gynnig un neu fwy o'r canlynol i chi:

  • atgyfeiriad at gynghorwr lleol neu fewnol a all drafod eich datblygiad busnes ar sail un i un
  • gwybodaeth fusnes ddefnyddiol a pherthnasol (yn cynnwys miloedd o'n Taflenni Gwybodaeth Busnes)
  • cadw lle i chi ar un o'n gweithdai / seminarau
  • bod Y tîm i’w gysylltu er mwyn cael mynediad i holl wasanaethau Busnes Cymru

Yn syml, ni yw’r pwynt cyswllt cyntaf sydd ei angen arnoch! Felly pam oedi? Ffoniwch ni heddiw ar 03000 6 03000.

Conversion pixel