Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Cystadleuaeth ariannu treialon logisteg a chludo nwyddau allyriadau isel

Mae Innovate UK (IUK) wedi lansio’r gystadleuaeth hon er mwyn galluogi treialon ymchwil a datblygu ar gyfer cerbydau arloesol neu dechnoleg sy’n ymwneud â cherbydau.

Bydd y treialon hyn yn lleihau allyriadau go iawn yn y diwydiannau cludo nwyddau, logisteg, cyfleustodau ac argyfwng. Mae 2 ffrwd i’r gystadleuaeth, a bydd y ddau brosiect yn canolbwyntio ar ymchwil diwydiannol neu ddatblygu arbrofol.

Mae’n rhaid i’r holl brosiectau fod yn gydweithredol ac mae’n rhaid i gwmni o'r DU eu harwain. Gall sefydliadau ymchwil fod yn rhan o'r prosiectau fel cydweithredwyr. I fod yn rhan o’r prosiect, mae’n rhaid i’r ymgeiswyr fodloni’r canlynol:

  • cynnal y prosiect yn y DU
  • cydweithio ag eraill (er enghraifft, busnesau, sefydliadau ymchwil neu’r trydydd sector), gan gynnwys o leiaf 1 gweithredwr cerbydau masnachol

Y dyddiad olaf ar gyfer cofrestru ydy hanner dydd ar 12 Hydref 2016. Ar ôl hynny, derbynnir ceisiadau llawn tan 19 Hydref 2016.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel