Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Diwrnod Rhyngwladol y Dynion 2019

Ar 19 Tachwedd 2019 bydd Diwrnod Rhyngwladol y Dynion yn dathlu'r gwerth cadarnhaol mae dynion yn ei gynnig i'r byd, i’w teuluoedd ac i'w cymunedau. Mae'r diwrnod yn tynnu sylw at fodelau rôl cadarnhaol ac yn codi ymwybyddiaeth o lesiant dynion.

Ar lefel leol, gall pobl, elusennau, cyflogwyr a sefydliadau benderfynu defnyddio unrhyw feysydd, materion neu weithgareddau o’u dewis i nodi Diwrnod Rhyngwladol y Dynion.  I'w helpu i gael syniadau, fe wnaeth llawer o bobl edrych ar beth aeth pobl eraill ati i'w wneud yn 2018.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan IMD.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel