Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Fforwm CThEM ar gyfer busnesau newydd

Mae fforwm ar-lein ar gyfer busnesau newydd a pherchnogion busnesau bach wedi cael ei lansio gan CThEM. Mae'r Fforwm Busnesau Bach wedi cael ei rannu'n 3 chategori:    

  • dechrau eich busnes
  • datblygu eich busnes  
  • rheoli eich busnes           

Gall defnyddwyr y fforwm ofyn cwestiynau, darllen ac ymateb i negeseuon fel ffeilio ffurflenni treth, talu treth a defnyddio gwasanaethau digidol CThEM. Gall cynghorwyr CThEM a defnyddwyr eraill y fforwm ateb y cwestiynau.

Am fwy o wybodaeth am y Fforwm Busnesau Bach, ewch i wefan GOV.UK.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel