Welsh Government

Grant Busnes i Ffermydd

Nod y grant hwn yw helpu ffermwyr yng Nghymru i wella perfformiad economaidd ac amgylcheddol eu daliadau amaethyddol, a chyfrannu 40% tuag at fuddsoddiadau cyfalaf mewn offer a pheiriannau sydd wedi'u nodi ymlaen llaw fel rhai sy'n cynnig manteision clir a mesuradwy i fentrau ffermydd.

Bydd £40 miliwn ar gael dros 4 blynedd. Y grant lleiaf sydd ar gael yw £3,000 a'r mwyaf sydd ar gael yw £12,000. Dim ond un cais fydd yn cael ei gymeradwyo ar gyfer pob busnes drwy gydol oes y Cynllun.

Bydd 3 chyfnod ymgeisio ym mlwyddyn ariannol 2017 - 2018 gyda phob cyfnod yn para 2 fis. Bydd y cyfle cyntaf i ymgeisio ym mis Mai 2017, yr ail ym mis Awst 2017 a'r trydydd ym mis Chwefror 2018.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Ewch i Cyswllt Ffermio am gymorth a chyngor ar gyfer busnesau ffermio a choedwigaeth.

 

Share this page: 
Region: 

Gadael sylw