Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobrau Busnes Bae Abertawe

Mae’r gwobrau’n dathlu’r ystod amrywiol o fusnesau yn Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro.   

Mae 15 categori a bydd tri busnes o bob categori yn cael eu dewis ar gyfer y rhestr fer. Yna bydd un o’r enillwyr yn cael ei ddewis fel Busnes y Flwyddyn. 

Dyma'r categorïau:

 • busnes y flwyddyn 0 - 25 gweithiwr
 • busnes y flwyddyn 26 - 149 gweithiwr
 • busnes y flwyddyn 150+ gweithiwr
 • entrepreneur
 • busnes gwyrdd
 • person busnes ifanc
 • arloesi
 • busnes gweithgynhyrchu
 • datblygu prentisiaethau
 • busnes masnach ryngwladol
 • busnes newydd gorau
 • busnes twristiaeth a lletygarwch
 • busnes teuluol
 • cyflawniad oes
 • menter gymdeithasol

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw 8 Ionawr 2020 a bydd y seremoni wobrwyo’n cael ei chynnal ar 6 Mawrth 2020.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Reach Events.

 

 

Share this page: 
Conversion pixel