Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Pythefnos Masnach Deg 2020 – cadwch y dyddiad yn rhydd!

Bydd Pythefnos Masnach Deg yn ôl ddydd Llun 24 Chwefror tan ddydd Sul 8 Mawrth 2020.

Am bythefnos bob blwyddyn, mae miloedd o unigolion, cwmnïau a grwpiau ar draws y Deyrnas Unedig yn dod ynghyd i rannu straeon y bobl sy’n tyfu ein bwyd a’n diodydd ac yn tyfu’r cotwm yn ein dillad.

Ewch i wefan Masnach Deg i gael rhagor o wybodaeth.

Os ydych chi’n rhedeg busnes, mae rhagor o wybodaeth yma am sut gallwch chi gael effaith gadarnhaol ar eich staff, eich cymuned a’r amgylchedd drwy fod yn fusnes cyfrifol.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel