Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Ydych chi’n gosod eiddo yng Nghymru?

Mae bellach yn ofynnol yn ôl y gyfraith bod landlordiaid ac asiantau wedi’u cofrestru neu eu trwyddedu.

Mae cyfraith newydd wedi’i chyflwyno yng Nghymru sy’n berthnasol i bob landlord ac asiant eiddo preswyl preifat. Os ydych yn berchen ar eiddo rhent, yn gosod eiddo ar rent neu’n rheoli neu’n byw mewn eiddo rhent, bydd y gyfraith hon yn effeithio arnoch chi.

Bydd y cynllun cofrestru a thrwyddedu newydd  yn helpu i godi safonau yn y sector rhentu preifat yng Nghymru.Hefyd, bydd yn rhoi gwybod i landlordiaid, asiantau, yn ogystal â thenantiaid, o’u cyfrifoldebau a’u hawliau.

Mae hyn yn golygu:

  • bydd rhaid i bob landlord preifat gofrestru â Rhentu Doeth Cymru. Bydd rhaid iddynt hefyd gofrestru eu heiddo
  • os bydd landlordiaid am reoli eu heiddo eu hunain, rhaid iddynt ddangos eu bod yn berson addas a phriodol i feddu ar drwydded, a chyflawni hyfforddiant cymeradwy’n llwyddiannus
  • fel arall, gallant benodi asiant trwyddedig i reoli’r eiddo ar eu rhan

Mae gan bob landlord ac asiant tan 23 Tachwedd 2016 i ateb yr oblygiadau newydd.

Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i wefan Rhentu Doeth Cymru neu ffoniwch 03000 133344.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel