Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

11 rheswm i ddeialu ein 11 rhif

Llinnell Gymorth Busnes Cymru

1.    Ar gyfartaledd, byddwch yn siarad efo swyddog ymholiadau mewn llai na munud - dim drysfa o opsiynau na robot sy’n methu dweud Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwlllantysiliogogogoch

2.    Rydym yn siarad eich iaith chi!  - Cymraeg neu Saesneg - eich dewis chi ydi o

3.    Llais cyfeillgar – Efo cymaint o wybodaeth ar ein gwefan, bydd wastad rheswm i fod angen siarad efo person.

4.    Does dim ots pa gam mae eich busnes wedi cyrraedd, gallwn helpu – pa run a ydy hynny i’ch helpu chi efo’ch syniad busnes, neu rannu gwybodaeth ar ehangu eich busnes dramor.

5.    Wnawn ni ddim dweud wrthych sut i redeg eich busnes - dim ond y chi all wneud y penderfyniadau hynny. Ond gallwn roi gwybodaeth ac arweiniad i’ch helpu.

6.    Gwnawn agor y drws i chi at lwyth o gymorth busnes  - Mae mwy na dim ond ni. Mae gennym gynghorwyr busnes ymhob rhan o Gymru. Eisiau tyfu? Fe allen nhw helpu.

7.    Go brin mai chi fydd y cyntaf i ofyn y cwestiwn - Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi delio gyda nifer o gwestiynau gwahanol, felly gallwn ateb bron popeth sy’n ymwneud â busnes! Ac os na wyddom yr ateb, rydym yn gwybod pwy i’w holi.

8.    Gallwn eich helpu chi i feddwl y tu hwnt i’r arferol – Wrthi’n ystyried benthyciad busnes? Beth am drio lleihau eich costau busnes neu arbed arian drwy effeithiolrwydd?

9.    Am fod ysgrifennu cynllun busnes yn gallu bod yn anodd - Mae gennym restrau gwirio a thempledi i’w rhannu efo chi.

10.  Rydym yn gyfarwydd efo’n gwefan – Angen gwybodaeth ar farchnata ? Gallwn eich cyfeirio chi.

11.  Mae ots gennym! – Ein blaenoriaeth ni yw rhannu’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi. Cymorth gonest a diduedd.

Ac wedi hyn i gyd, os nad ydych am siarad efo ni ar y ffôn, gadewch neges yma neu defnyddiwch sgwrs fyw i gysylltu. Rydym ar gael rhwng 8:30am a 5:30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Share this page: 
Conversion pixel