Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

7 awgrym sut i sefyll allan o’r dorf ar Instagram

Cwestiwn a ofynnwyd i ni yn ddiweddar oedd sut y gall busnes sefyll allan o’r dorf ac amlygu hun ar Instagram? Pan fydd y plafform yn galw’n syml  am rannu delweddau’n unig, mae’n anodd sefyll allan ac amlygu’ch hun mor hawdd ag y byddai ar Facebook a Twitter gyda’i dulliau amrywiol o bostio.

Felly, dyma rai o’n prif awgrymiadau ar sut y credwn y gallwch chi ddechrau sefyll allan o’r dorf:

1.  Gwnewch yn siŵr bod eich proffil yn creu argraff: mae hyn yn rhywbeth y byddwn yn ei annog ar gyfer Facebook a Twitter, a d’yw ddim gwahanol ar Instagram. Gwnewch siwr fod gennych y bio iawn (gan osgoi bod yn ddiflas) a bod eich llun proffil yn rhoi y mantais gorau i chi. Oeddech chi’n gwybod bod y ddelwedd hon yn cael ei rannu ar ffrydau eich ffrindiau pan fyddwch chi’n postio ac yn rhoi sylwadau? Felly gwnewch yn siŵr ei fod yn gweithio i chi.

2.  Defnyddiwch yr hashnod! Yn y bôn, Instagram yw mam yr hashnod – dyma sut rydych chi’n chwilio ar y platfform, yn wahanol i blatfformau cyfryngau cymdeithasol eraill lle gallwch chwilio am eiriau neu ymadroddion hefyd. Felly, gwnewch yn siŵr bod eich hashnodau yn berthnasol, peidiwch â’i gor-ddefnyddio ac os gallwch chi, ceisiwch greu un sy’n benodol i’ch brand chwi fel y gallwch ei ddefnyddio ym mhob delwedd.

3.  Postiwch yn gyson – does dim angen postio bob dydd, ond mae postio’n rheolaidd a chyson yn allweddol. Ar platfformau eraill, byddem yn argymell eich bod yn postio bob dydd neu fwy nag unwaith y dydd, ond mae Instagram yn wahanol. Postiwch tua 3i 4 gwaith yr wythnos, gan ddarparu ffrwd gyson o ddelweddau ar gyfer eich dilynwyr –peidwich a sbamio neu byddant yn eich dad-ddilyn.

4.  Ymgysylltwch a’ch dilynwyr – fel ar Facebook, ewch ati i sgwrsio, creu rhwydweithiau a pherthynasau. Peidwich a phostio a gadael.

5.  Defnyddiwch ffotograffau/lluniau effeithiol – d’yw hyn ddim yn golygu bod angen i chi fod yn ffotograffydd proffesiynol, dylai eich ffôn clyfar (smartphone) fod â chamera digon da! Edrychwch ar-lein, felly, am awgrymiadau ar sut i greu lluniau ar gyfer cyfryngau cymdeithasol, a defnyddio’r hidlwyr y mae Instragram yn eu darparu. Ond peidiwch â theimlo fod angen i chi eu defnyddio trwy’r amser, gall defnydd cynnil fod yn fwy effeithiol.

6.  O safbwynt busnes mae’r pwynt nesaf yma yn bwysig – meddyliwch am weithio gydag Instagram ochr yn ochr â thema. Pan fo dilynydd newydd posibl yn edrych ar eich cyfrif, bydd yr argraff gyntaf un yn seiliedig ar sgrolio’n gyflym drwy eich ffrwd (feed). Crëwch thema sy’n hyrwyddo proffesiynoliaeth ochr yn ochr â’ch brand, gan ddangos nad ydych chi’n postio ar hap a damwain. Edrychwch ar y cyfrif yma gan ‘cestmaria’ fel enghraifft.

7.  Byddwch yn greadigol! Ewch ati i gael hwyl gyda’r lluniau hynny - cofiwch sut mae Instagram yn eu trefnu, fel y gall eich lluniau ddweud stori ar ffurf grid. Arbrofwch a chael hwyl! Dim ond rhai o’n hoff awgrymiadau Instagram yw rhain, gwyliwch allan am fwy yn y dyfodol.

Blog gan Gwe Cambrian Cyf

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel