Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cyflwyno cynnig clir

Mae llwyddiant yn golygu bod rhaid i bobl a sefydliadau werthu’r hyn sydd ganddyn nhw i'w gynnig – gallai hyn fod yn sgìl, yn gynnyrch neu’n wasanaeth. Mae’r term yma’n dychryn llawer o bobl oherwydd mae’n gwneud iddyn nhw feddwl am unigolion anfoesol â gwên deg yn twyllo pobl eraill i gael eu ffordd eu hunain. Ond nid felly y mae hi. Mae gwerthu eich hun yn galw am ymddygiad moesol ynghyd â meddylfryd o gynnig gwerth gwirioneddol drwy gredu’n frwd yn yr hyn sydd gennych chi i'w gynnig.

Mae cynnydd personol a phroffesiynol yn golygu y byddwch chi’n aml mewn sefyllfa lle bydd rhaid i chi werthu eich hun i gael yr hyn rydych chi ei eisiau. Mae gwneud cais am ddyrchafiad yn eich gyrfa, ceisio cael lle ar fwrdd yr ysgol neu geisio denu cwsmeriaid newydd yn golygu eich bod mewn cystadleuaeth ac mae angen i chi werthu. Os na fyddwch yn mabwysiadu meddylfryd gwerthu ac yn paratoi sut rydych yn mynd i werthu eich hun yn ofalus, byddwch yn ei chael yn anodd cael yr hyn rydych chi ei eisiau mewn bywyd.

Mae angen i chi gofleidio’r meddylfryd ‘gwerthu eich hun’. Dydy hyn ddim yn golygu bod rhaid i chi fod yn ‘werthwr’ drwodd a thro na bod rhaid gorwerthu. Mae’n golygu crynhoi’r hyn rydych chi’n ei gynnig a rhannu eich brwdfrydedd mewn modd clir, rhesymegol a difyr, sy’n argyhoeddi. Gall mynd drwy’r broses hon eich helpu chi i ganolbwyntio a phennu cyfeiriad. Mae argyhoeddi pobl eraill o’ch talent, eich syniad, eich cynnyrch neu’ch gwasanaeth yn rhan hanfodol o gyflawni eich nodau.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymarfer eich sgiliau ‘gwerthu eich hun’ er mwyn gwella eich tebygolrwydd o lwyddo. Bydd yn eich rhoi chi mewn sefyllfa gryfach i wrthsefyll unrhyw gystadleuaeth.

‘Mae dyn doeth yn cymesuro ei gred i’r dystiolaeth.’ David Hume

Ysgrifennwyd y blog gan Winning Pitch, sy'n brif bartner cyflawni ar gyfer Consortiwm Excelerator, sy’n rheoli Rhaglen Cyflymu Twf Busnes Cymru.

Mae manylion y Rhaglen ar gael ar y wefan Rhaglen Cyflymu Twf.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel