Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Entrepreneur Cymraeg yn sefydlu ‘Stitching 4 Superheroes’

Entrepreneur Cymraeg yn sefydlu ‘Stitching 4 Superheroes’, prosiect cymunedol di-elw, sy'n cynhyrchu cyfarpar diogelu personol y mae mawr eu hangen ar weithwyr y GIG yn ystod pandemig coronafeirws 2020.

Cafodd y prosiect ei sefydlu'n wreiddiol fel menter codi arian, i dalu am y gefnogaeth barhaus a haelioni aelodau The Little Stitchery Sewing Rooms.

Roedd Nicola Ridd-Davies, aelod o The Guild of Master Craftsmen yn poeni na fyddai'r busnes a sefydlodd ac a dyfodd dros gyfnod o 5 mlynedd, gyda chymorth Llywodraeth Cymru a'u menter Busnes Cymru yn goroesi'r cyfnod o aros adref yn ystod y pandemig. Mae Nicola yn dibynnu ar gyswllt wyneb yn wyneb er mwyn ei galluogi i addysgu Torri Patrymau a Gwnïadyddiaeth o'r stiwdio yn Ystradgynlais, De Cymru. Fodd bynnag, parhaodd ei chwsmeriaid ffyddlon a chefnogol â'u tanysgrifiadau, gan ei galluogi i weithio o bell a pharhau gyda thiwtorialau Torri Patrymau a Gwnïadyddiaeth ar-lein.

Mewn syfrdandod o'u haelioni a'u cefnogaeth, roedd Nicola yn awyddus i'w ' dalu ymhellach ' a phenderfynodd chwilio am ateb ymarferol i'r argyfwng CDP cyfredol sy'n cael ei wynebu gan staff y GIG.

Cydweithiodd Nicola a'i thîm o wneuthurwyr dillad, dan arweiniad myfyriwr Deenna Barton, mewn cydweithrediad â Ystradgynlais a'r Cylch W.I., CwiltwyrYstradgynlais/The Ystradgynlais Quilters ac aelodau eraill o'r gymuned i sefydlu Stitching 4 Superheroes, prosiect cymunedol di-elw, gyda'r amcan o godi arian i brynu ffabrig i wneud cyfarpar diogelu personol angenrheidiol o ran dillad, bagiau ymolchi, hetiau a masgiau ar gyfer y staff meddygol dewr sy'n gosod eu bywydau mewn perygl.

Mae Nicola yn y broses o dyfu ei busnes drwy lansio ei brand ei hun o batrymau gwnïo ond gohiriodd y cynlluniau er mwyn neilltuo mwy o amser i helpu'r GIG. Dechreuodd godi arian ar gyfer cyflenwadau ac aeth ati i ddylunio patrymau ar gyfer y dillad diogelu personol, sydd ar gael i unrhyw un, yn rhad ac am ddim.

O fewn 24 awr, codwyd mwy na £1,500 gan deulu, ffrindiau a'i chymuned wnïo. Mae'r ffigwr bellach bron yn £3,000 gyda rhoddion a chynigion o gymorth yn dal i ddod i mewn gan y cyhoedd a busnesau lleol sydd eisiau cyfrannu eu hamser a'u hadnoddau. Gyda'u cyfansoddiad newydd, maent yn gwneud cais am grantiau gyda chymorth Sally Richards, Cysylltydd Cymunedol, fel y gallant ddarparu deunyddiau angenrheidiol er mwyn cefnogi'r prosiect i fwy o wirfoddolwyr.

Dywedodd Nicola: "Mae'r ymateb wedi bod yn wirioneddol syfrdanol ac mae'n dangos, hyd yn oed wrth fod ar wahân, gall cymuned sy'n rhannu pwrpas cyffredin wneud gwahaniaeth. Mae cymaint o brosiectau gwych yn digwydd mewn ymateb i argyfwng Covid 19 ac roeddwn eisiau cyfrannu rhywbeth a defnyddio fy sgiliau i ddod o hyd i atebion i broblemau."

Gall unrhyw un sydd eisiau cymryd rhan neu gyfrannu gysylltu â'r tîm drwy: 
https://www.facebook.com/Stitching4Superheroes/  neu drwy e-bostio stitching4superheroes@gmail.com

Rhagor o wybodaeth:

https://www.facebook.com/Stitching4Superheroes/

https://businesswales.gov.wales/cy/case-studies/little-stitchery-sewing-rooms

https://www.facebook.com/TheLittleSticherySewingRooms/

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel