Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Gofalwch am eich cwsmeriaid

Maen nhw’n cyfrannu’n helaeth at eich llinell waelod ac yn dylanwadu ar bobl eraill yn y diwydiant. Maen nhw’n ffynhonnell gwerthiant ychwanegol ac, os byddwn yn eu colli i gystadleuydd, gall ein twf ddod i stop.  Felly mae cwmnïau sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid yn ceisio ‘clymu’ eu cyfrifon allweddol. Maen nhw’n ymdrechu i'w cadw ac i gael cymaint o refeniw â phosib ganddynt.  Mae hon yn rhan allweddol o’r elfen ‘Cadw’ yn y broses ‘Canfod, Ennill, Cadw’. 

Felly, beth allwch chi ei wneud i fanteisio ar eich cwsmeriaid allweddol? Sut gallwn ni eu ‘clymu i’r cwmni?’ Yn ein profiad ni, mae busnesau â lefelau twf uchel yn gwneud y canlynol yn ddieithriad:

  • maen nhw’n datblygu rhwydwaith o berthnasoedd gyda’u cwsmeriaid allweddol. Dydyn nhw ddim yn gadael i unigolyn, y swyddog gwerthiant ar gyfer y cyfrif hwnnw, gynnal y berthynas â chyfrif allweddol ar ei ben ei hun. Yn hytrach, maen nhw’n cynnwys y perchennog, staff technegol a phobl eraill er mwyn sicrhau nad yw’r cwsmer yn dibynnu ar unigolyn a bod y berthynas ag unigolyn arall (y Swyddog Prynu) yn canolbwyntio ar y categorïau amrywiol o ‘brynwyr’ sy’n bodoli mewn nifer o gyfrifon allweddol (yn enwedig gyda busnesau sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid) – mae'r defnyddwyr, y gweithwyr technegol a’r bobl sy’n llofnodi'r sieciau i gyd yn bwysig ac i gyd yn cael dylanwad. Bron bob amser, fe allan nhw roi feto ar bryniant, canfod pwy sy’n cyflawni'r swyddogaethau hyn – wedyn dod i'w hadnabod
  • maen nhw’n ‘turio’. Bydd y busnes sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid yn ceisio nodi cwsmeriaid eraill yn sefydliad y cwsmer – mewn canghennau eraill, adrannau eraill, y Brif Swyddfa, y cwmni daliannol, chwaer-gwmnïau – efallai fod angen eich gwasanaethau ar bob un ohonynt. Ceisiwch gael eich cyflwyno iddynt – mae gwerthu i bobl yn llawer haws na gwerthu i gwsmeriaid posib sy’n ‘oer’.
  • maen nhw’n gofyn am atgyfeiriadau. Maen nhw’n gofyn am gyngor ynghylch pwy arall allai eu cynnyrch fod yn ddefnyddiol iddynt. Eto, mae’n ffordd hawdd o ddatgelu cwsmeriaid newydd posib – ac mae’n gwneud i'r cwsmer deimlo’n dda; rydyn ni i gyd yn hoffi pan mae pobl yn gofyn i ni am gyngor – maen nhw’n amlwg yn gwerthfawrogi ein barn ac yn ein hystyried yn rhyw fath o arbenigwr
  • maen nhw’n chwilio am ffyrdd o’i gwneud yn anodd i gwsmeriaid newid cyflenwyr - y jargon a ddefnyddir yw ‘costau symud uwch’. Po fwyaf y byddwch yn ymwneud â chwsmer (er enghraifft, wrth ddatblygu ei gynnyrch) a’r mwyaf y byddwch yn ei ddeall ac yn ei wybod amdano, y mwyaf fydd ganddo i'w golli os bydd yn ceisio cael cyflenwr rhatach yn eich lle; chwiliwch am ffyrdd o’i ‘glymu i’ch cwmni’

Mae gan gwmnïau mawr arferion anffodus yn aml – maen nhw’n gwneud pethau syml yn gymhleth. Mae hyn yn cynnwys prynu nwyddau a gwasanaethau gan gyflenwyr.  Fodd bynnag, mae cwmnïau sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid yn greaduriaid penderfynol – byddant yn datblygu perthnasoedd cryf a phroffidiol gyda phrynwyr mawr.  Mae pob entrepreneur da yn gwneud hyn.

Ysgrifennwyd y blog gan Winning Pitch, sy'n brif bartner cyflawni ar gyfer Consortiwm Excelerator, sy’n rheoli Rhaglen Cyflymu Twf Busnes Cymru.

Mae manylion y Rhaglen ar gael ar y wefan Rhaglen Cyflymu Twf.

 

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel