Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Mesur a Rheolaeth

Yn union fel y panel offerynnau ar awyren - bydd yna nifer o brif ddeialau y bydd angen i chi eu monitro’n gyson o ran rhedeg eich busnes yn effeithlon ac effeithiol - ydych chi wedi diffinio’n glir beth mae angen i chi ei fonitro a pha ddangosyddion perfformiad allweddol sy’n dyngedfennol:

  • gwerthiant a dyfynbrisiau
  • elw
  • gwerthiant sydd ar ddod
  • costau a phryniannau
  • bodlonrwydd cwsmeriaid
  • llif arian
  • perfformiad staff

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi gweithio allan beth mae angen i chi ei fesur.  Does neb yn hoffi pethau annisgwyl - mae systemau swyddfa gefn effeithlon yn dyngedfennol er mwyn i’ch busnes fynd yn ei flaen yn esmwyth.

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel