Sut ydych chi’n dod yn gwmni sy’n canolbwyntio o ddifrif ar gwsmeriaid? Rhowch gynnig ar y rhestr gyfeirio ganlynol.

Diffinio eich llwybr i gwsmeriaid Eglurwch eich llwybr i’r farchnad a sut byddwch chi’n cyrraedd cwsmeriaid.
Anhrefn trefnus Gadewch y swyddfa i siarad â chwsmeriaid, peidiwch â dibynnu’n unig ar adborth gan eich tîm gwerthu.
Bod yn ddarbodus

Talwch sylw i’ch cwsmeriaid a gwrandewch arnynt, ceisiwch weld y byd o’u safbwynt nhw. 

Bod ar flaen y gad Mae angen i chi ddod o hyd i gwsmeriaid newydd yn barhaus, eu hennill a’u cadw.
Defnyddio deallusrwydd pawb Cefnogwch eich tîm gwerthu, gwnewch yn siŵr eu bod yn cael yr hyfforddiant a’r gefnogaeth i berfformio’n well na’r gystadleuaeth.
Trysori eich arian parod a’ch twf cyllidol Dylech fodloni disgwyliadau cwsmeriaid a gwneud pethau’n gywir y tro cyntaf.
Adolygu a gwerthuso Gwnewch yn siŵr ei bod hi’n hawdd i bobl wneud busnes â chi a bod gwasanaeth a chymorth cwsmeriaid o’r radd flaenaf yn ategu eich cynhyrchion o safon.
Dirprwyo a datblygu Darganfyddwch broblemau eich cwsmeriaid ac yna gyfateb eich cynhyrchion a’ch gwasanaethau i’r problemau hynny.
Gwarchod eich asedau gwerthfawr Datblygwch gynnig gwerthu unigryw, byddwch yn wahanol.
Defnyddio TG Esboniwch y buddiannau a’r manteision i gwsmeriaid pan fyddant yn defnyddio eich cynhyrchion. Rhowch dystiolaeth bendant iddynt i gefnogi eich honiadau. 
Chwarae’n deg Gofalwch am eich prif gwsmeriaid cyfrif a’u datblygu. Ewch ati i feithrin cysylltiadau ardderchog â chwsmeriaid o’r fath.

 

Ysgrifennwyd y blog gan Winning Pitch, sy'n brif bartner cyflawni ar gyfer Consortiwm Excelerator, sy’n rheoli Rhaglen Cyflymu Twf Busnes Cymru.

Mae manylion y Rhaglen ar gael ar y wefan Rhaglen Cyflymu Twf.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen