Busnes Cymru yn helpu cwmni i sbarduno twf yn ei fusnes - Bio-Check

Sefydlodd Phil Goodwin Bio-Check ym mis Mehefin 2012, i ddatblygu cynhyrchion newydd unigryw i helpu i ail-sefydlu lle Cymru a’r DU yn y farchnad profi bwyd. Rhoddodd Busnes Cymru, gwasanaeth gwybodaeth, cymorth a chyngor busnes blaenllaw Llywodraeth Cymru, help llaw i Phil gydag ymchwil i’r farchnad a chynorthwyodd y cwmni i gael gafel ar gyllid a chymorth grant i uwchraddio ei beirinnau gweithgynhyrchu, gan ei alluogi i gynyddu gallu Bio-Check.

Esboniodd Phil: “Maen nhw wedi rhoi rhaglen  ymchwil i’r farchnad arbennig o ddai ni, sydd wedi helpu i wneud yn siŵr ein bod yn darparu’r cynhyrchion cywir i’r farchnad ar yr adeg iawn.

Mae’r ymchwil i’r farchand wedi’n galluogi i newid trwfn blaenoriaethau’n gwaith datblygu cynnyrch – roedd gennym restr o gynhyrchion roeddem am eu cynhyrchu, ond trod yr ymchwil i’r farchad hynny ar ei ben i ryw raddu gan roi patrwm newydd i ni ar gyfer y cynhyrchion rydym am eu darparu ar gyfer y farchad”

Am fwy o wybodaeth ewchi busnescymru.gov.cymru.

Cysylltwch â Busnes Cymru ar 03000 6 03000 am wybodaeth, cyngor a chwmorthi ddechrau neu dyfu eith busnes.

 

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen