Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Academi Amaeth 2020

Ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o arloeswyr ac entrepreneuriaid mae’r Academi Amaeth rhaglen datblygu personol blaengar ac arloesol ar gyfer arweinwyr amaethyddol y dyfodol.

Mae’r Academi Amaeth, sy’n darparu rhaglen lawn o hyfforddiant, mentora, cefnogaeth ac arweiniad dros 3 sesiwn preswyl dwys, yn cynnwys 2 elfen benodol: 

  • Rhaglen Busnes ac Arloesedd - wedi ei hanelu at gefnogi ac ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid ffermio a choedwigaeth yng Nghymru.
  • Rhaglen yr Ifanc - wedi ei hanelu at gefnogi pobl ifanc rhwng 16 a 19 mlwydd oed sy’n gobeithio dilyn gyrfa yn y diwydiant bwyd, ffermio neu choedwigaeth. Bydd y rhaglen yn cynnig cyfle unigryw i ymgeiswyr rwydweithio gydag unigolion uchel eu proffil o fewn y diwydiant. (Mae Rhaglen yr Ifanc yn fenter ar y cyd gyda CFfI Cymru).​

Mae'r ffenestr ymgeisio ar gyfer yr Academi Amaeth 2020 nawr ar agor tan 11:59yh ar y 31 o Fawrth 2020.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i dudalennau Cyswllt Ffermio.

Share this page: 
Conversion pixel