Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Ad-dalu grantiau'r Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws os ydych chi wedi gor-hawlio

Os ydych chi wedi gor-hawlio drwy'r Cynllun hwn, gallwch wneud y canlynol:

Byddwch angen eich rhif cyfeirnod talu 14 neu 15 digid sy'n dechrau gyda X.

Cysylltwch ag adran CThEM  i gael eich rhif cyfeirnod.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel