Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Adeiladu Wylfa Newydd

Cyfleoedd a gwybodaeth i ddarpar gyflenwyr a chontractwyr

Mae Pŵer Niwclear Horizon yn cynnal digwyddiad cadwyn gyflenwi ar gyfer cyflenwyr a chontractwyr posibl i Brosiect Wylfa Newydd – gorsaf bŵer niwclear newydd arfaethedig ar gyfer Ynys Môn.

Bydd y digwyddiad yn rhoi golwg gyffredinol i gyflenwyr o'r pecynnau, yr amserlen a'r dull gweithredu ar gyfer cadwyn gyflenwi’r prosiect.

Bydd uwch gynrychiolwyr o Horizon yn cyflwyno eu model cyflawni prosiect, eu strategaeth contractio, eu dull gweithredu o ran pecynnu contractau a mwy.

Bydd cynrychiolwyr o Lywodraeth y Deyrnas Unedig, Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir Ynys Môn a Chymdeithas y Diwydiant Niwclear hefyd yn cymryd rhan mewn trafodaethau drwy gydol y diwrnod, er mwyn dangos sut gallan nhw gefnogi cwmnïau yng Nghymru a'r tu hwnt i fod yn barod am fusnes.

Bydd Horizon yn blaenoriaethu llefydd i’r busnesau hynny sy’n gweithio yn y meysydd sydd fwyaf perthnasol i gynnwys y digwyddiad. Er mwyn i gynifer â phosibl o fusnesau allu dod, rydyn ni’n gofyn i gwmnïau anfon dim mwy na dau gynrychiolydd i’r digwyddiad.

Mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal ar 24 Hydref 2018 yn Venue Cymru, Llandudno. Os oes gennych ddiddordeb mewn mynd rhaid cofrestru erbyn 3 Hydref 2018.

I gofrestru ar gyfer y digwyddiad ewch i wefan Horizon Nuclear Power.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel