Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Adolygiad o Gymhellion Seiberddiogelwch a Rheoleiddio: Cais am Dystiolaeth

Mae Llywodraeth y DU yn lansio Cais am Dystiolaeth am wella seiberddiogelwch ar draws yr economi.

Mae’r Cais am Dystiolaeth yn cefnogi Adolygiad Llywodraeth y DU o Gymhellion Seiberddiogelwch a Rheoleiddio, sy’n edrych ar sut y gall y Llywodraeth helpu sefydliadau i amddiffyn eu hunain yn well ar-lein.

Bydd yr adolygiad yn help i ddeall y rhwystrau sy’n atal sefydliadau rhag gwella eu seiberddiogelwch. Mae’n gofyn am dystiolaeth ar sut y gall y llywodraeth helpu diwydiant i ymdopi â seibr beryglon yn well drwy ddarparu gwell gwybodaeth am ba mor ddiogel yw sefydliadau, neu drwy rannu mwy ar wybodaeth am gost a thebygolrwydd ymosodiadau seibr.

Mae’r Cais am Dystiolaeth yn para tan ddydd Gwener 20 Rhagfyr 2019.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel