Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Adolygu effaith treth ar fusnesau bach

Mae'r Swyddfa Symleiddio Treth (OTS) wedi lansio galwad am dystiolaeth ac arolwg ar-lein i geisio barn am dreth a'i heffeithiau ar fusnesau.

Mae gan yr OTS ddiddordeb ym mhrofiad beunyddiol perchnogion a rheolwyr busnesau wrth iddynt ymwneud â threth drwy gydol y cylch bywyd, o ddechrau busnes a chofrestru, drwy gamau cyfrifo a thalu treth, i gau/trosglwyddo busnes.

Bydd yr adolygiad yn canolbwyntio'n bennaf ar fusnesau llai o faint, gan gynnwys unigolion hunangyflogedig.

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw 7 Rhagfyr 2018.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel