Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Adolygu uno cwmnïau a gweithgareddau gwrth-gystadleuol ar ôl Brexit

 

Ar ôl i’r DU adael yr UE ni fydd yn rhan o system cystadleuaeth yr UE.

Wedyn, ni fydd y Comisiwn Ewropeaidd yn dechrau ymchwilio i elfennau’r DU o uno cwmnïau neu achosion sy’n ymwneud ag ymddygiad gwrth-gystadleuol yn y DU.

Yn hytrach, yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd (CMA) fydd yn gyfrifol am ymchwilio i uno cwmnïau ac achosion o ymddygiad gwrth-gystadleuol sy’n effeithio ar farchnad y DU.

Hefyd, bydd y CMA yn cymryd awdurdodaeth o agweddau’r DU ar achosion gwrth-ymddiriedaeth ac uno’r UE yr oedd y Comisiwn Ewropeaidd yn ymchwilio iddynt cyn Brexit, ond sydd heb gael eu penderfynu eto. Dylai busnesau fod yn ymwybodol o’r ffaith efallai na fydd cytundeb ar awdurdodaeth yn gysylltiedig â’r achosion hyn.

Mae’n rhaid i fusnesau sy’n gweithredu yn y DU barhau i gydymffurfio â chyfraith cystadleuaeth y DU fel maen nhw’n ei wneud ar hyn o bryd, ac mae’n rhaid i’r rhai sy’n gweithredu yn yr UE gydymffurfio â chyfraith cystadleuaeth yr UE.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

Ewch i Borth Brexit Busnes Cymru i gael cymorth i’ch busnes drwy Brexit, i’ch helpu i liniaru'r risgiau, a chanfod yr heriau a'r cyfleoedd sydd o’ch blaen.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel